Jméno:
Heslo:

Archiv

Slavnostní zahájení školní roku 2017/2018

04.09. 2017

Nový školní rok 2017/2018 bude zahájen slavnostním shromážděním žáků a pasováním prvňáčků.

Exkurze

13.09. 2017
Exkurze EVVO Jindřichův Hradec

Exkurze

19.09. 2017
Exkurze EVVO Jindřichův Hradec

Exkurze - AVE CZ Jindřichův Hradec, zámek Červená Lhota

Exkurze - AVE CZ Jindřichův Hradec, zámek Červená LhotaVe dnech 13., 19. a 21. 9. 2017 jsme se postupně s žáky 2. - 9. třídy naší školy jeli podívat do firmy AVE CZ Jindřichův Hradec, kde jsme se seznámili s odpadovým hospodářstvím na skládce Fedrpuš. Děti zde nabraly plno zrakových, sluchových ale i čichových vjemů. Vedoucí skládky nás provedl po celém objektu a ukázal nám jednotlivé kopy roztříděného odpadu a dále pohovořil i o rekultivaci skládky pomocí zpracovávaného biodpadu, kterým hromadu směsného odpadu zahrnují. Právě u haldy rozkládajícího se bioodpadu nás zarazil nezaměnitelný pach metanu. Žáci mohli vidět i ovce, které se pásly na již zatravněné části skládky. Všichni jsme si odnesli dojmy a poznatky o tom, kde končí odpadky, které vyhazujeme do košů a popelnic.
   Po této zkušenosti jsme přejeli na nedaleký zámek Červená Lhota, kde jsme absolvovali hlavní prohlídkový okruh. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o historii a životě na tomto nádherném zámečku. Prohlídka byla zakončena vyprávěním napínavé pověsti o původu červené barvy zámku. Ne náhodou je spojována červená barva s krví...
   Plni dojmů jsme se všichni v pořádku vrátili domů.

Exkurze AVE CZ a zámek Červená Lhota

Exkurze na meteorologickou stanici na Churáňově

Exkurze na meteorologickou stanici na Churáňově

Ve čtvrtek 12.10. se žáci 6.a 7.třídy zúčastnili v rámci výuky fyziky exkurze na meteorologickou stanici na Churáňově. Hned po příchodu se nás ujal pracovník stanice ve službě a provedl nás. Seznámili jsme se se všemi přístroji na stanici a poznali vše, co se zde měří a sleduje. Na závěr jsme se podívali i dovnitř malé stanice, prošli se po ochozu a vystoupili na střechu. Poznatky jsme si zaznamenávali do pracovního listu a využijeme je v hodinách fyziky.

Třídní schůzky a sdružení rodičů

Ve čtvrtek 9.11. 2017 v 15:15 se konají třídní schůzky v kmenových třídách.
Od 16:00  se potom koná sdružení rodičů ve školní jídelně.
Zveme všechny rodiče!

Návštěva Burzy škol a Euroškoly Strakonice.

Návštěva Burzy škol a Euroškoly Strakonice.

V úterý 31. října navštívila 9. třída naší základní školy spolu s panem učitelem Romanem Heimlichem Burzu středních škol a učilišť, kterou pořádala Jihočeská hospodářská komora v Domě kultury ve Strakonicích. Burzy se zúčastnili představitelé středních škol a učilišt nejen ze Strakonicka, ale i z okolních okresů a prezentovali zde studijní obory, na které se v příštím školním roce budou moci žáci devátých tříd přihlásit. Žáci zde získali potřebné informace, které jsou důležité pro rozhodnutí, jaký studijní obor zvolit. Po skončení návštěvy Burzy škol jsme využili pozvání Euroškoly Strakonice, která pořádala pro vybrané základní školy interaktivní den „ Jak se nám tady žije“. Žáci se zde seznámili jak s obory které se na této škole vyučují, tak i s ukázkami z oborů. Vyzkoušeli si, jak se míchají nápoje a koktejly, šejkrování, umělecké vyřezávání z ovoce tzv. carving, z oboru reklamní grafiky si vyzkoušeli ozdobné tetování henou, výrobu reklamních placek a povrchovou ozdobnou úpravu lžiček, které si po zapečení mohli odnést. Návštěva Burzy škol byla velmi prospěšná a také akce Euroškoly se nám velmi líbila.

 Mgr. Roman Heimlich, třídní učitel

Návštěva Burzy škol a Euroškoly Strakonice

Čestický brambor 2017 - výtvarné práce

Čestický brambor 2017

Čestický brambor 2017

 

     

      Dne 23. listopadu pořádala naše škola již po třiadvacáté slavnostní vyhodnocení soutěže O čestický brambor v sále Lidového domu v Česticích. Jedná se o literárně – výtvarnou soutěž, v níž soutěží žáci ve třech kategoriích. Do první kategorie patří práce dětí od první do třetí třídy, do druhé kategorie řadíme práce od čtvrté do šesté třídy a do třetí kategorie náleží práce žáků od sedmé do deváté třídy.Akce se účastnili soutěžící, učitelé, rodiče, prarodiče a pozvaní hosté – bývalé ředitelky naší školy paní Květoslava Nováková, paní Helena Petrová a paní Marie Radová. Pozvání také přijala zakladatelka této soutěže a kronikářka Městyse Čestice paní Mgr. Věra Rodová. Dalším hostem byl pan Ing. Ivo Kraml se svou maminkou paní Jarmilou Kramlovou, bývalou učitelkou naší školy, který vydal knížku pana Josefa Křešničky Pohádky ze šumavského Podlesí. Akce se též účastnila paní Ing. Helena Šašková, bývalá starostka obce Dřešín. Významným hostem byla paní Helena Brejchová - Vrábková, spisovatelka, autorka knih pro dospělé i pro děti. Velmi poutavě vyprávěla o svých knihách a o tom, jak začínala psát už na základní škole. V sobotu 25. 11. 2017 by se pan Josef Křešnička, který byl u zrodu této soutěže, dožil 78 let. Letos jsme si připomněli 20 let od jeho smrti. Byl to člověk s literárním duchem.

      Tentokrát děti psaly a výtvarně tvořily na téma Tajemství. Zúčastnilo se celkem 14 škol z Prachaticka, Strakonicka a Blatenska – základní školy z Vacova, Cehnic, Volenic, Strakonic (Dukelská, Povážská), Radomyšle, Katovic, Čestic, Střelských Hoštic, dále pak Gymnázium Strakonice, Domov Petra Mačkov, Dětský domov Volyně, ZUŠ Blatná a ZUŠ Březnice. Komise ve složení Eva Žejdlová, Anna Uhlířová, Marcela Ouředníková a Alena Vlková zhlédla a ohodnotila 256 výtvarných prací. 68 literárních prací přečetla hodnotící komise ve složení Martina Kalová, Barbora Tomanová, Anna Uhlířová, Jitka Bártíková, poradní hlas měla paní Věra Rodová. Práce žáků byly velmi zdařilé a bylo vidět, že každý má nějaké svoje tajemství. Pro příští čtyřiadvacátý ročník bylo vyhlášeno téma Tvář Země.

Mgr. Anna Uhlířová

 

 

Mikuláš ve školce a škole

Poněvadž se blíží doba vánoc, navštívili i naši školku a školu Mikuláš, Anděl a čerti.

Turnaj žáků ve florbale ve Strakonicích

Ve středu 6. prosince jsme se zúčastnili turnaje žáků ve florbale ve Strakonicích. Přestože jsme měli nejmladší tým a velmi těžké soupeře, bojovali jsme o co nejlepší výsledky. Postupně jsme se utkali s týmy s těmito výsledky: se ZŠ Čelakovskou 2:5, ZŠ Dukelskou 1:6, ZŠ Volyně 1:2, ZŠ Blatná JAK 0:6, ZŠ Blatná TGM 1:2. Branky stříleli 2x Matěj Václavík a Milan Švec a 1x Lukáš Grabmüller. Hráli jsme v sestavě: Lukáš Grabmüller, Matěj Čajan, Radek Nikodém, Antonín Matějka, Milan Švec, Matěj Václavík, Jiří Stropnický a Ladislav Jonáš.

Poděkování

Děkujeme majitelům firmy Řeznictví Švehla z Nuzína za úžasný předvánoční dárek - plnou tašku loje pro sýkorky a další ptačí drobotinu.

 Marie Linhartová

Rozdávání pololetních vysvědčení ve 4. třídě.

31.1. 2018 se i na naší škole rozdával výpis vysvědčení za 1. pololetí. V letošním roce vysvědčení dostalo 165 žáků, z toho jeden žák má individuální vzdělávání podle §41 ŠZ.

Peer program První pomoc při úrazech


V rámci programu prevence se uskutečnil v naší ZŠ Čestice minulý týden peer program, ve kterém žákyně 8. a 9. třídy připravili pro své mladší spolužáky přednášku a s nácvikem k důležitému tématu prevence – První pomoci při úrazech. Pro 1, 2, 3 a 4 třídu byl program zaměřen na prevenci a ošetření úrazů, které se mohou stát v přírodě, domácnosti, u vody, ve škole nebo na silnici. Žáci získali a procvičili si vědomosti jak úraz ošetřit, ať už se jedná o štípnutí, spáleninu, odřeninu, řeznou ránu nebo jak postupovat pokud se jedná o větší úraz např. zlomeninu, otřes mozku apod. Procvičovali, jak postupovat při zajištění stabilizované polohy a jak zavolat pomoc záchranné služby na tel. 155. Všechny témata byla přednášejícími žáky velmi dobře připravena. Jako lektoři se podíleli Zuzana Novotná, Lucie Kulířová, Eliška Janusová,

Mgr. Roman Heimlich

Základní škola a Mateřská škola Čestice, Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání

Zápisk povinnému předškolnímu vzdělávánípro školní rok 2018/2019 Zápis se koná podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § ...
Více informací

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čestice po dohodě se zřizovatelem stanovuje tato kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány ...
Více informací

Zápis žáka k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019 do Základní školy a Mateřské školy Čestice

Zápis se koná v souladu s § 36, § 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)v pátek 6. dubna 2018 od 12.00 do 18.00 hodin v budově základní školy Aby bylo dítě zapsáno, musí být splněna následující ...
Více informací

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čestice po dohodě se zřizovatelem stanovuje tato kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:
Žáci budou do 1. ročníku základního ...
Více informací

Barevný olympijský týden

Barevný olympijský týden   Zahájení XXIII. zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu byla celosvětově sledovaná událost. Také naše škola fandila našim sportovcům. Ve škole jsme uspořádali v týdnu od 19.2. do 23.2 barevný olympijský týden. Každý den byla určena jedna barva a třídy soutěžily v počtu barevného oblečení. Zažili jsme mnoho legrace, provětrali barevné oblečení ze skříní, společně fandili našim hokejistům a dozvěděli se o významu i původu olympijských kruhů. Děkujeme všem žákům, pedagogům a zaměstnancům školy za vřelé zapojení do projektu a společnou radost. 

   
Pět olympijských kruhů reprezentuje pět kontinentů:

 • Evropu - modrý kruh
 • Asii - žlutý kruh
 • Austrálii - zelený kruh
 • Afriku - černý kruh
 • Ameriku - červený kruh

Za šestou barvu olympijské vlajky je oficiálně brána bílá, která je na pozadí.

Mezi lidmi tak existují různé spekulace o tom, co tedy kruhy znamenají. Podle mnohých historiků mají být symbolem jednoty, soudržnosti, celistvosti a zobrazují všechny země, nikoli kontinenty. Pravda je tak asi někde mezi.

 Kruhy se na olympiádě objevují od roku 1920, jsou součástí medailí, vlajky či oblečení a dresů. Vymyslel je, respektive navrhl, Pierre de Coubertin, francouzský pedagog a historik, který je považován za zakladatele moderních olympijských her.

Více ve fotogalerii - pro odkaz klikněte na obrázek.

Volba do školské rady – 12. 4. 2018

Volba do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhne dne 12. 4. 2018 v respiriu základní školy v době konzultací (třídních schůzek) od 15.15 do 17.00 hodin.Vyzývám Vás k podání návrhů ...
Více informací

Recitační soutěž - školní kolo

Recitační soutěž - školní kolo

Dne 1. 3. 2018 proběhla v naší škole recitační soutěž. Školního kola se účastnilo celkem 39 žáků z 1. a 2. stupně. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Z každé kategorie první dva nejlepší žáci dále postupují do okresního kola ve Strakonicích, které se koná pro první stupeň 21. března a pro druhý stupeň 23. března. Recitátory hodnotila jak žákovská porota (na fotce), tak učitelé. Pochvalu si zaslouží všichni žáci, kteří recitovali, a postupujícím do okresního kola přejeme hodně úspěchů.
Pro další fotky klikněte na foto.

Výsledky školního kola

I. kategorie

 1. místo - Jan Vilánek, Jan Hartl

 2. místo - Kristina Bártíková, Leona Hradecká

 3. místo - Šárka Václavíková, Martin Rod, Šárka Smolová

 

II. kategorie

 1. místo - Barbora Zdeňková

 2. místo - Natálie Dolíšková

 3. místo - Václav Mikeš

   

III. kategorie

 1. místo - Nicol Kiliánová

 2. místo - Janek Zábranský

 3. místo - Aneta Valentová, Magdalena Němcová

   

IV. kategorie

 1. místo - Monika Švecová

 2. místo - Miroslav Ráb

 3. místo - Zdeněk Peleška

Kandidátní listina

pro volby do školské rady při Základní škole a Mateřské škole Čestice

konané dne 12. 4. 2018

Kandidáti navrženi zákonnými zástupci žáků:

Poř.č.

Jméno

Příjmení

Věk

Ke dni podání kandidátní listiny

Povolání

Obec

obec, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu

 

1.

Michal

Němec

45 let

ředitel neziskové organizace

Zahorčice

 

2.

Naděžda

Kiliánová

42 let

administrativní pracovnice

Čestice

 

3.

Martin

Rod

45 let

programátor

Čestice

 

4.

Jana

Vilánková

36 let

MD

Čestice


V Česticích dne 28. 3. 2018

Ve středu 28.3.se žáci 9.třídy zhostili role lektorů v jednotlivých třídách a přiblížili mladším spolužákům téma ochrana obyvatelstva za mimořádných situací. Seznámili žáky s varovnými signály a s tím, jak se při nich chovat, jak si zabalit evakuační zavazadlo a použít prostředky improvizované ochrany, jak přivolat složky záchranného systému. Získané informace žáci využijí při branném dnu, kdy si vše ještě prakticky procvičí.

Velikonoční dílny

Velikonoční dílny

Ve středu 28. 3. se také na naší škole konaly velikonoční dílny. Žáci celé školy se rozdělili do různorodých skupinek po 11 až 12, ve kteých vytvářeli velikonoční kraslice, pomlázky, proutěné klícky, věnce, perníčky a různé další typy velikonočních dekorací. Každá skupinka pracovala pod vedením dvojice složené vždy z jednoho učitele a žáka deváté třídy. Děti si tvoření užily a své povedené práce si odnesly domů, kde jak doufáme, vám zpříjemní prožití velikonočních svátků.

Lyžařský kurz

Po tříleté přestávce se nám podařilo opět uspořádat lyžařský kurz pro naše žáky. Konal se ve dnech 19.- 23.3. v lyžařském areálu Kramolín na Lipně. Tento areál poskytuje podstatně lepší podmínky, lyžařské i ubytovací, než je tomu na Zadově, kam jsme jezdili na kurzy v minulých letech. Lipno naše očekávání nejen splnilo, ale v mnohých ohledech dokonce předčilo. Sjezdovky byly vzhledem k pokročilému datu v kalendáři ve výborném stavu, proto se našim sedmákům, osmákům a deváťákům dobře lyžovalo a každým dnem jsme u nich zaznamenávali velké pokroky v jejich lyžařských dovednostech.

Po lyžování, areál, který je co do vybavenosti jedničkou Jihočeského kraje, poskytuje i další možnosti sportovního a kulturního vyžití, čehož jsme využili a navštívili tak postupně plavecký bazén, bobovou dráhu i večerní lyžování. Dobré pohodě přispělo pěkné počasí po celou dobu našeho pobytu.

Z Lipna jsme odjížděli s dobrým pocitem smysluplně prožitých a sportem naplněných dnů. Chtěl bych velmi poděkovat rodičům všech žáků, kteří se kurzu zúčastnili, že svým dětem účast, na této poměrně finančně nákladné akci, umožnili. Doufejme, že nastartovala zájem o tento krásný sport a o sport vůbec.

L.Zdeněk

Výsledky voleb do školské rady dne 12. dubna 2018

Volby do školské rady proběhly dne 12. dubna 2018 v době třídních schůzek od 15.15 do 17.00 hodin. Dostavilo se 57 zákonných zástupců žáků, účast je zaznamenána na prezenčních listinách – seznamech žáků celé školy. Každý zákonný zástupce obdržel hlasovací lístek, který po označení kandidáta, kterého volí, vhodil do hlasovací urny.

 

Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

a) pan Michal Němec byl zvolen 21 hlasy z 57 hlasovacích lístků

b) paní Naděžda Kiliánová získala 15 hlasů z 57 hlasovacích lístků

c) pan Martin Rod získal 4 hlasy z 57 hlasovacích lístků

d) paní Jana Vilánková získala 17 hlasů z 57 hlasovacích lístků

 

Děkuji všem zákonným zástupcům, kteří se zúčastnili voleb.

 

Martina Kalová

Zápis do 1. třídy 2018

V pátek 6. dubna se na naší škole konal zápis k základnímu vzdělávání. Ve škole jsme přivítali 15 dětí se svými zákonnými zástupci, sourozenci a přáteli. O odklad požádali zákonní zástupci jednoho žáka. Bylo vydáno jedno rozhodnutí o odkladu. Ostatní děti nastoupí v řádném termínu. Setkání s rodiči a budoucími prvňáčky bylo z našeho pohledu velmi příjemné, děti s nadšením předvedly, co se již za svůj krátký život stačily naučit. Nakonec si domů odnesly upomínkový list na důležitou událost v jejich životě, drobné dárečky od žáků ze školní družiny a všichni se těšíme na naše další setkání.

Akce sborů Sforzato a Fortissimo, třídní kola a školní kolo pěvecké soutěže

Měsíc duben se na naší škole prochází po notových linkách v duchu lidových i umělých písní.

V úterý 3. 4. 2018 měly pěvecké sbory Sforzato a Fortissimo soustředění ve škole. Vše začalo v 18 hodin, kdy se znovu otevřely brány školy. Po náročném večerním soustředění jsme si rozestlali ve třídách a těšili se na nocování ve škole. Paní učitelka doufala, že žáci brzy usnou, ale letošní dubnové slunce dodává tolik energie a navíc - první společná noc našich sborů. Bylo spoustu času na vtipné historky, dobré sušenky, čaj a taneční filmy. Budíček byl už v 6 hodin ráno, následoval rychlý úklid tříd, poslední úpravy a už hbitě na autobus do Strakonic. Ve středu 4. 4. 2018 se v městském kulturním středisku konalo krajské kolo pěvecké soutěže dětských pěveckých sborů. Slyšeli jsme překrásná vystoupení pěveckých sborů z Písku, Sušice, Dačic, Českých Budějovic a Nových Hradů. Přivezli jsme si nejen mnoho zážitků, ale také nové náměty a inspiraci na další práci. Naše vystoupení bylo oceněno bronzovým pásmem a od poroty jsme obdrželi zvláštní ocenění za nasazení a bezprostřednost projevu. Velké poděkování patří všem dětem za vzornou reprezentaci školy, pěvecké nasazení a radost, kterou na jevišti bohatě rozdávají.

V pondělí 16. 4.2018 proběhla ve škole třídní kola pěvecké soutěže a za každou třídu postoupilo několik dětí do školního kola, které se uskutečnilo ve středu 18. 4. 2018 po velké přestávce. V porotě zasedlo pěvecké trio, Anežka Hartlová, Veronika Novotná a Zuzana Novotná.

Po společném rozezpívání se dětem představilo pěvecké trio, tedy porota, s písní Kukačka kuká a následovaly sólové výstupy žáků. Slyšeli jsme mnoho krásných lidových českých i moravských písní. Porota vyslechla více jak 30 vystoupení a jak to všechno dopadlo?

0. kategorie ( 1. – 3. třída )
1. místo – Jan Česánek, Antonín Vilánek, Lucie Zdeňková
2. místo - Johanka Dlauhoweská, Šárka Václavíková
3. místo – Adélka Březinová, Jan Hartl, Jan Vilánek

1. kategorie ( 4. a 5. třída )
1. místo – Michaela Petrová, Natálie Brožovská
2. místo – Petr Kvěch, Veronika Smolová
3. místo – Petr Jáchym, Adam Kilián

2. kategorie ( 6. a 7. třída )
1. místo – Anežka Hartlová, Natálie Strnadová

3. kategorie
1. místo – pěvecké trio – Anežka Hartlová, Veronika Novotná, Veronika Novotná

Do okresního kola pěvecké soutěže JIHOČESKÝ ZVONEK, který se uskuteční ve čtvrtek 26. 4. v DDM Strakonice postoupily: Michaela Petrová, Natálie Brožovská, Anežka Hartlová a pěvecké trio – Anežka Hartlová, Veronika Novotná a Zuzana Novotná. Blahopřejeme !

Děkujeme všem dětem za pěkné pěvecké výkony a těšíme se na příští rok.

Okresní kolo recitační soutěže

   Ve středu  21. 3. proběhlo v DDM Strakonice okresní  kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentoval Jan Vilánek, Jan Hartl, Natálie Dolíšková a Barbora Zdeňková.  Blahopřejeme Janu Vilánkovi, který přivezl OCENĚNÍ za recitaci. Všem dětem děkujeme za přednesy básní a těšíme se na příští rok.

Londýn - jazykově poznávací zájezd

Škola ve světě

Základní škola a Mateřská škola Čestice, Základní škola Volyně a Základní škola TGM Blatná spolu s cestovní kanceláří Ciao Strakonice pořádaly od 21. do 27. dubna pro své žáky z 8. a 9. tříd jazykově poznávací zájezd do Velké Británie a Belgie. V sobotu v podvečer jsme naložili svoje zavazadla do dvoupatrového autobusu a vypravili jsme se přes SRN do Belgie.

V neděli po snídani jsme si prohlédli „hlavní město Evropy“ Brusel, navštívili jsme zde Parlamentarium a Muzeum evropských dějin. Odpoledne jsme přejeli do oblasti města Bruggy, prohlédli jsme si město, ochutnali jsme belgickou čokoládu, někteří si koupili pravou belgickou vafli a všichni jsme se těšili na noc v hostelu.

V pondělí po snídani jsme se vypravili z Belgie do Francie, přeplavili jsme se trajektem přes kanál La Manche. Po připlutí do Doveru jsme přejeli do Londýna. Odpoledne jsme strávili ve čtvrti Greenwich, ve které jsme viděli královskou observatoř a světoznámý nultý poledník. Zde jsme se také dozvěděli o narození třetího potomka a pátého následníka anglického trůnu. Vévoda a vévodkyně z Cambridge s potěšením o tři dny později oznámili, že mu dali jméno Louis Arthur Charles. Na tento okamžik nikdy nezapomeneme. Dále jsme navštívili Námořní museum, prošli jsme se tunelem pod řekou Temží a odpočinuli jsme si v místním vyhlášeném parku. Večer jsme se poprvé setkali s našimi hostitelskými rodinami, povečeřeli jsme s nimi, popovídali a těšili jsme se do postele.

V úterý bylo pro nás výzvou překonání řeky Temže kabinovou lanovkou, kterou provozuje letecká společnost Emirates. Z výšky jsme viděli Millenium Dome a slavné bariery na Temži. Poté jsme pokračovali plavbou lodí do centra Londýna až k Westminsterskému paláci. Prošli jsme společně oblast Houses of Parliament – Big Ben, White Hall, Downing Street – sídlo ministerského předsedy Británie a královský Buckingham Palace.

Ve středu jsme uskutečnili celodenní výlet mimo Londýn. Vypravili jsme se na jih Anglie k pobřezí Atlantiku na nádherné křídové útesy Seven Sisters – Beachy Head k majáku. V přímořském letovisku Brighton s nádhernými plážemi jsme zašli do Sea Life – mořského akvária. Čekal nás poslední večer v našich hostitelských rodinách.

Ve čtvrtek po snídani jsme ještě objevovali krásy Londýna: oblast Tower of London a Tower Bridge, katedrálu St. Paul, křižník HMS Belfast, Piccadilly Curcus, čínskou čtvrť Soho. Nakonec nesměly chybět nákupy na Oxford Street ve vyhlášeném obchodě Primark. Kdo neměl alespoň jeden suvenýr z Londýna, ten se nemohl vrátitdomů J Ve čtvrtek večer nás čekal odjezd zpět do svých domovů, 32 km tunelem pod kanálem La Manche. V pátek v odpoledních hodinách jsme se utahaní, ale plni zážitků, vrátili ke svým rodinám.

Věřím, že návštěva velkoměst, multikulturní prostředí a setkání s londýnskými rodinami přispěje k větší motivaci žáků učit se anglický jazyk a cestovat. Poděkování patří žákům za bezproblémové chování, jejich rodičům za to, že svým dětem umožnili absolvovat jazykově poznávací zájezd, děkuji též cestovní kanceláři Ciao Strakonice, zjm. naší průvodkyni Markétě Havlové a nesmím zapomenout poděkovat našim řidičům za bezpečnou jízdu.

Mgr. Martina Kalová

Pozvánka na Zahradní slavnost

Pozvánka na Zahradní slavnost

Krajské kolo soutěže POKOS

V pátek 25. 5. 2018 se 5 žáků z naší základní školy zúčastnilo krajského kola soutěže POKOS (Příprava občanů k obraně státu) v Českých Budějovicích. Žáci soutěžili v různých disciplínách – např. střelba ze vzduchovky, jízda na raftu, hod granátem a další různé i vědomostí soutěže. Z celkového počtu 15 družstev se naše družstvo umístilo na krásném 2. místě a postupují na republikové kolo do Ostravy, které se koná 7. 6. 2018.

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

V pátek 1.6. se uskutečnila na naší školní zahradě Zahradní slavnost. Hosté měli možnost shlédnout kulturní program z činnosti našich kroužků a tříd doplněný několika překvapeními, zúčastnit se komentované prohlídky zahrady, občerstvit se u ohně při opékání  špekáčků nebo okusit sladké i slané dobroty a přírodní nápoje. Od rána jsme sledovali počasí, které celý den hrozilo deštěm, ale na poslední chvíli se umoudřilo a celá akce se vydařila.
   Více fotografií najdete ve fotogalerii, nebo po kliknutí na foto u článku.

Branná soutěž Battlefield 2018

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se naši žáci ze 6. a 7. třídy zúčastnili celostátního finále soutěže Battlefield 2018 - pocta statečným. Toto je název branné soutěže pro žáky II. stupně ZŠ pořádané Československou obcí legionářskou KVV Moravskoslezského kraje ve spolupráci s lanovými centry PROUD. Celostátní kolo se konalo v Ostravě v areálu Dolních Vítkovicích. Tématem finále byla Operace Antropoid s důrazem na domácí odbojáře, kteří parašutistům pomáhali. Na toto téma musel každý tým vytvořit vlastní prezentaci, kterou s sebou přivezl. Žáci soutěžili v různých disciplínách jak fyzických, tak logických a vybojovali krásné 7. místo z celkových 23 družstev. Děkuji celému týmu „Střelka“ za výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Lucie Suchá

Taktické cvičení ZHS

Taktické cvičení ZHSVe čtvrtek 21.6. se naše škola zúčastnila taktického cvičení ZHS, kdy byl simulován požár v odborné učebně 9. třídy. Jako první na místo dorazila jednotka JSDHO Čestice následovaná hasičskou jednotkou HZS Strakonice. Po evakuaci všech osob na školní zahradu jsme mohli shlédnout záchranu 2 osob uvězněných na římse v 1. patře a také záchranu 2 žáků, kteří uvízli v zakouřené učebně a nadýchali se zplodin. Po tomto cvičení si mohli žáci prohlédnout hasičská vozidla a jejich vybavení s odborným komentářem. Pro všechny to bylo zajímavé a napínavé zpestření předprázdninové výuky. Více fotek ve fotogalerii.

Medobranní

MedobranníV úterý 26.6. jsme v naší škole pořádali již třetí medobranní. Děti opět s nadšením ochutnávaly med od našich pilných včeliček a se zájmem sledovaly, co všecho musí včelaři udělat, než se čistý med dostane na náš stůl. Více fotek ve fotogalerii.

Branný den

Branný denVe středu 27.6. proběhlo na naší škole místní kolo soutěže Dokaž, že umíš – Mladý záchranář ve spolupráci s HZS Strakonice. Družstva plnila na 10 stanovištích branné disciplíny např. střelba ze vzduchovky, hod granátem, srážení lahví džberovkou, oblékání prostředků improvizované ochrany, balení evakuačního zavazadla, test znalostí, uzlování, řešení krizových situací, topografie, první pomoc a požární příprava. Tyto disciplíny byly na místě vyhodnocené a nejlepší pětičlenná družstva získala od Svazu CO drobné ceny. Kromě těchto soutěží měla družstva ještě volitelné disciplíny, kde mohla získávat další body třeba při rozdělání ohně, odhadu vzdálenosti, přenosu zraněného, testu zdatnosti a jiných. Všechny disciplíny byly pak společně vyhodnoceny poslední školní den.

Poděkování

Pedagogové naší školy společně s vychovatelkami školní družiny a Střelkou by tímto chtěli velmi poděkovat paní Anetě Kloudové za poskytnutý materiál pro tvořivé činnosti - polštáře, deky, divadelní kostýmy a spoustu dalšího. Děkujeme.

Policie - přednáška pro žáky

Policie - přednáška pro žákyVe čtvrtek 28.6. nás již poněkolikáté navštívil pan Radek Kloud, který pracuje u pořádkové policie. Pro žáky 1. 4. a 5. třídy si připravil zajímavou hodinu, ve které si děti zopakovaly například členění policie, nouzová telefonní čísla, obsah sdělení nouzového volání, některé dopravní značky, pravidla a povinnosti mladého cyklisty a spoustu dalších faktů, které jistě využijí o prázdninách. Na závěr poutavé přednášky si žáci zkusili vypracovat malý test na dopravní značky, který si společně opravily a za který byly ohodnoceny drobnými dárky. Za příjemné zpestření závěrečného školního týdne panu Kloudovi moc děkujeme.

Rozloučení s deváťáky

Rozloučení s deváťákyV pátek 29.6. poslední den školního roku 2017/2018 jsme se s dojetím rozloučili s letošní devátou třídou. Našich 11 absolventů bylo nejprve dekorováno šerpou z rukou starosoty Milana Žejdla, štěstí v budoucím studiu i životě jim popřála paní ředitelka naší základní školy a poté obdrželi své poslední vysvědčení od třídního učitele Romana Heimlicha. Následovala dojemná píseň na rozloučenou a také krásná prezentace žáků deváté třídy, ve které jsme se dozvěděli základní údaje o budoucím studiu ale také vtipné charakteristiky každého z žáků následované fotografiemi z dětství a několika společnými momentkami ze školních akcí. Spousta z nás uronila nejednu slzu dojetí, neboť se nám po této partě bude stýskat. 
   Žáci 1.-8. třídy se pak spolu se svými třídními učiteli odebrali do tříd, kde obdrželi svá vysvědčení také oni. S devátou třídou jsme se na závěr rozloučili tradičním špalírem.
   Všem žáků přejeme pohodové prázdniny a těšíme se na Vás ve školním roce 2018/2019.

1. školní týden

V pondělí 3.9. 2018 zahájíme nový školní rok 2018/2019, v tento den bude z důvodu školení fungovat školní družina pouze do 11:00 hodin. V úterý 4.9. bude zrušeno odpolední vyučování. Žáci končí vyučování takto:
 • 1. třída  v 10:40
 • 2.-5. třída v 11:00
 • druhý stupeň v 11:30
Přejeme pohodový a úspěšný návrat do školních lavic.

Harmonogram na školní rok 2018/19

28. 8. 2018

1. pedagogické rada

3. 9. 2018

Začátek školního vyučování

29. a 30. 10. 2018

Podzimní prázdniny

14. 11. 2018

2. pedagogická rada

15. 11. 2018

Setkání Sdružení rodičů

15. 11. 2018

Třídní schůzky

22. 11. 2018

Čestický brambor

19. 12. 2018

Vánoční dílny

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Vánoční prázdniny

3. 1. 2019

Nástup do školy

10. 1. 2019

Třídní schůzky

16. 1. 2019

3. pedagogická rada

31. 1. 2019

Ukončení 1. pololetí

1. 2. 2019

Pololetní prázdniny

11. 3.  – 15. 3. 2019

Jarní prázdniny

5. 4. 2019

Zápis do první třídy ZŠ

10. 4. 2019

4. pedagogická rada

11. 4. 2019

Třídní schůzky

18.4. a 19. 4. 2019

Velikonoční prázdniny

10. 5. 2019

Zápis k předškolnímu vzdělávání

6. 6. 2019

Konzultace s rodiči

7. 6. 2019

Zahradní slavnost, Den otevřených zahrad

19. 6. 2019

5. pedagogická rada

28. 6. 2019

Konec školního roku

1. 7. až 31. 8. 2019

Hlavní prázdniny

27. 8. 2019

1. pedagogické rada

2. 9. 2019

Začátek školního roku 2018/19

1. školní den - pasování na prvňáčky

Dnes 3. 9. 2018 jsme zahájili nový školní rok společným setkáním žáků, pedagogů, asistentů, nových prvňáčků, jejich rodičů a pana starosty v respiriu školy. Zazpívali jsme si společně písničku a rozloučili se tak s letními prázdninami. Následně paní ředitelka představila jednotlivé třídy a jejich třídní učitele a další zaměstnance školy. Poté pan starosta popřál hodně úspěchu stávajícím i novým žákům naší školy a všichni jsme sledovali slavnostní pasování prvňáčků. Ty si plné dojmů a smíšených pocitů pak odvedla jejich třídní paní učitelka do třídy, kde už spolu s jejich rodiči obdrželi první pokyny a informace o nastávajícím školním režimu. Ač byl tento den deštivý, většinu žáků neopustila dobrá nálada a všichni si s nadšením sdělovali zážitky z prázdnin. Doufáme, že všem vydrží optimismus i dobrá nálada co nejdéle a nový školní rok bude plný úspěchů a úsměvů.

Tonda Obal na cestách

Dnes 25.9. jsme se s naší školou zúčastnili ekologických přednášek v rámci vzdělávacího programu Tonda Obal prezentované společností EKO-KOM na téma třídění odpadu. Žáci 1. - 9. třídy se pomocí zajímavé prezentace dozvěděli, co všechno lze třídit, kam s odpadem, který nelze hodit do žádného kontejneru, a také co se s vytříděným odpadem dále děje. Děti si prakticky zkusily roztřídit obrázky s různými odpadky a na závěr přednášky byly odměněny drobnými dárky.
Více informací o tomto školním vzdělávacím programu najdete na stránkách: https://www.tonda-obal.cz/

Exkurze EVVO Horažďovice

V termínu 1.10. - 12.10. 2018 se naše škola zúčastnila exkurzí na téma separace a recyklace odpadů, jež byly součástí jihočeské informační kampaně realizované s finanční účastí Jihočeského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Základní filosofií této kampaně je ŠKOLA ZAŘÍDÍ - KRAJ ZAPLATÍ.
Žáci od 1. do 9. třídy absolvovali zajímavé a poučné interaktivní přednášky, které mimo jiné poukazovaly na negativní dopad hromadícího se odpadu na přírodu a zvířata kolem nás. Doufáme, že děti nalezly nové možnosti, jak přispět k čistějšímu životnímu prostředí a jak omezit produkci odpadků v běžném životě.

Sázení národního stromu

Sázení národního stromu

Protidrogový vlak - Revolution train

V úterý 9. října jsme se třídou navštívili „Protidrogový vlak“ ve Strakonicích. Jedná se o vlak, který jezdí nejen po naší po republice, ale i do Německa. Prohlídka začala anonymním testem, kde se nás ptali, jak trávíme volný čas, jaké máme zkušenosti s alkoholem, cigaretami a drogami. Promítali nám film, který byl natočený podle pravdivého příběhu.
Postupně jsme procházeli jednotlivými vagóny, v nichž byla promítána vždy část filmu a následoval test s otázkami, které se týkaly promítaného filmu. Jednotlivé vagóny byly zařízeny tak, aby nám pravdivě ukázaly, jak žije mládež pod vlivem drog. Procházeli jsme například drogovým doupětem, výslechovou místností nebo vězením.

Byl to silný zážitek, který byl pro nás určitě poučný a užitečný.

Anna Václavíková, 8. třída

Sázení lípy k oslavě stého výročí republiky

V pátek 26.10. se také naše škola připojila k celorepublikovým oslavám stého výročí vzniku československé republiky. Žáci a učitelé základní i mateřské školy se sešli na školním pozemku za účasti několika zastupitelů městyse Čestice a také za účasti občanů, aby zasadili památnou lípu. Slavnostní setkání doprovodil zpěvem sbor základní školy pod vedením paní učitelky Ireny Hartlové, historií „osmičkových“ let naší republiky nás provedla paní učitelka Barbora Tomanová, paní ředitelka Martina Kalová vzpomněla narození našich bývalých i současných zaměstnanců v „osmičkových“ letech a pan starosta Milan Žejdl nám připomněl historii citáty z čestické kroniky. Žák 9.třídy Jiří Šejna nám přečetl několik slov o našem národním stromě – lípě a za zpěvu písně „Chválím tě, země má“ byla pak lípa zasazena společnými silami dětí i dospělých. Na závěr zazněla píseň Ach synku, synku – jedna z oblíbených písní našeho prvního prezidenta – a slavnost zakončila česko-slovenská hymna.

Třídní schůzky a setkání Sdružení rodičů

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se od 15:15 konají třídní schůzky v kmenových třídách a od 16:30 všechny zveme na setkání Sdružení rodičů.

Čestický brambor - 2018, vyhodnocení literární soutěže

Próza
I. kategoriemísto – Klára Křížová, 3. ...
Více informací

Čestický brambor - výtvarné práce

Čestický brambor - 24. ročník literárně-výtvarné soutěže

více fotek ve fotogalerii - odkaz je foto

více fotek ve fotogalerii - odkaz je foto

   Ve čtvrtek 22. 11.  se konalo již 24. slavnostní vyhlášení literárně – výtvarné soutěže Čestický brambor. Letošního ročníku s tématem "Tvář Země" se zúčastnilo celkem 14 škol ze Strakonicka, Prachaticka a Blatenska. Zástupci ZŠ Cehnice a ZŠ Střelské Hoštice se bohužel nedostavili, ale i tak byla účast hojná a atmosféra v sále rušná a plná očekávání. Velmi rádi jsme v sále přivítali také vzácné hosty, jimiž byli: pan starosta Čestic Milan Žejdl, ředitelky naší školy ve výslužbě - paní Helena Petrová a paní Marie Radová, pan Ing. Ivo Kraml za Sdružení pro obnovu Dobrše s maminkou paní Jarmilou Kramlovou - bývalou učitelkou naší školy, Ing. Zdeňka Šašková, bývalá starostka obce Dřešín, pan Miloš Vnuk – přítel našeho školního sboru z Maďarska, pan spisovatel, autor hororových komiksů a učitel Ondřej Frencl z Volyně a také pan výtvarník Valentin Horba z Drhovle.

   Letošní ročník byl bohatý na překrásná výtvarná díla, poutavou poezii, prózu ale i drama, což dokazuje i velký počet oceněných žáků (viz výsledky níže). Vyhodnocení nebylo jednoduché. Komise ve složení Eva Žejdlová, Anna Uhlířová, Marcela Ouředníková a Alena Vlková shlédla a ohodnotila 191 výtvarných prací. O dvacet prací více než vloni - 89 literárních prací přečetla hodnotící komise ve složení Martina Kalová, Barbora Tomanová, Jitka Bártíková a Anna Uhlířová.

      Během příjemného kulturního dopoledne mohli zástupci ze ZŠ Vacova, Strakonic -Dukelská, Povážská, F. L. Čelakovského, Radomyšle, Katovic, Čestic, Gymnázia Strakonice, Domova Petra Mačkov, Dětského domova Volyně, ZUŠ Blatná a ZUŠ Březnice a také naši hosté shlédnout program plný krásných písní v podání sborů Sforzato a Fortissimo z naší základní školy, tanečních vystoupení country kroužku a instrumentálních skladeb žáků Hudební školy Radešov.

   Věřím, že si všichni zúčastnění užili příjemné dopoledne, za které patří poděkování mimo jiné našim dvěma skvělým moderátorkám Lucii Kulířové a Monice Švecové a obrovský dík také paní učitelce Mgr. Anně Uhlířové za úsilí vynaložené při organizaci a přípravách této tradiční školní akce.

Snad bude příští jubilejní 25. ročník alespoň tak úspěšný jako ten letošní.

 

Vánoční dílny a koncert sborů

stranka-fotogalerie-32stranka-fotogalerie-32

Ve čtvrtek 20.12. se naše škola proměnila ve výtvarnou dílnu, kde děti tvořily krásné výrobky s vánoční tématikou. Pod vedením našich učitelů a s pomocí žáků 9. třídy dětem pod rukama vznikaly překrásné výtvory: svícny, ozdoby na vánoční stromeček, věnce, drátkované ozdoby, různorodé dekorace ve formě andílků, vánočních stromečků a spoustu dalších. Po dokončení výtvorů a úklidu tříd jsme si zpříjemnili den několika krásnými písněmi, které nám přijel zazpívat dětský sbor ze ZŠ Štěkeň a velice rádi jsme opět slyšeli i písně našeho školního sboru pod vedením paní učitelky Ireny Hartlové. Věřím, že děti si kreativní předvánoční den užily a jejich výrobky udělají radost nejen rodičům. Více fotek ve fotogalerii.

Rozdávání výpisu z pololetního vysvědčení

1. třída2. třída4. třída5. třída

Recitační soutěž - školní kolo

Pan Křešnička by měl radost…

Pan Křešnička by měl radost z toho, kolik mladých recitátorů se našlo na Základní škole v Česticích. Mohu s klidem říct, že jsem hrdý na všechny recitátory od nejmladších až po nejstarší. Většinou bylo pravidlem, že nejmladší byli tichouncí a nesrozumitelní, avšak letos výkonem udivovali všichni.

Dříve jsem chtěl mít některé už za sebou, ale letos ne, letos jsem si každého vychutnával a říkal, že to i na svůj věk dávají.

U některých byla vidět tréma, ale já jim to vůbec nevyčítám, protože já též recitoval a kdyby mě minutu před vystoupením dali na lékařský přístroj, tak by se milý přístroj upípal.
U deváťáků byl úspěch skoro pravidlem a doprovodem básně. Bohužel někteří se těm méně úspěšným smáli a přitom sami nevystoupili na jeviště. Ale já bych právě tyto posměváčky nechal předstoupit, ať ukážou, co umí, a to by se najednou přestali smát.

Recitační soutěž byla i přes tyto individua korunována úspěchem, a tak bych chtěl naši mládež pochválit a říci: ,,Jen tak dál! Ať z nás má pan Křešnička radost!´´

žák 6. třídy Matouš Jakeš

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Výsledky školního kola, které proběhlo 13.2.2019
I. kategorie
1. místo - Adéla Březinová, Martin Rod
2. místo - Šárka Václavíková
3. místo - Jan Hartl

II. kategorie
1. místo - Zuzana Székelyová, Václav Mikeš
2. místo - Adam Kilián, Jan Vilánek
3. místo - Kristina Bártíková, Zdeňka Bouzková

III. kategorie
1. místo - Janek Zábranský, Matouš Jakeš
2. místo - Matěj Václavík

IV. kategorie
1. místo – Lucie Kulířová, Monika Švecová
2. místo - Anna Václavíková
3. místo - Aneta Valentová

Žáci, kteří obsadili 1. místo, se zúčastní okresního kola ve Strakonicích I. a II. kategorie - 6.3. 2019 III. a IV. kategorie - 8.3. 2019

EDU bus

V úterý 19. 2. 2019 se v naší škole zastavil EDU bus - pojízdná laboratoř. Žáci 5. třídy se zúčastnili programu „ Roboti z autobusu“ a žáci 7. třídy programu „ Když je led suchý“.

Masopust v režii čestické školky

V pátek nás ve škole přisly rozveselit a rozezpívat překrásné masopustní masky, které si oblékly nejen děti a učitelky z naší mateřské školy ale i mnozí rodiče, prarodiče, dokonce i náš pán školník. Tato milá vesnická tradice nám příjemně naladila páteční dopoledne. Více fotek naleznete ve fotogalerii tříd naší MŠ a také u článku níže (klikněte na odkaz). Více

Okresní kolo recitační soutěže

Okresní kolo recitační soutěžeVe středu 6.3. a v pátek 8.3. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola recitační soutěže, které se konalo ve Strakonicích. Gratulujeme dvěma starším žákyním, které si odnesly ocenění v rámci IV. kategorie a ostatním zúčastněným patří bezpochyby pochvala za odvahu a úsilí s přípravou. Věříme že si všichni odnesli alespoň zkušenost do života.

Lyžařský kurs

Lyžařský kurs naší školy .
Také tento školní rok jsme uspořádali lyžařský kurs pro naše žáky. Konal se ve dnech 18.- 22.3. v lyžařském areálu Kramolín na Lipně. Tento areál poskytuje podstatně lepší podmínky, lyžařské i ubytovací, než je tomu na Zadově, kam jsme jezdili na kurzy v minulých letech. Lipno naše očekávání splnilo, poskytuje opravdu velmi dobré zázemí pro lyžování . Sjezdovky byly i vzhledem k dost pokročilému datu v kalendáři v dobrém stavu, proto se našim sedmákům a osmákům dobře lyžovalo a každým dnem jsme u nich zaznamenávali pokroky v jejich lyžařských dovednostech. Povinnou půldenní přestávku v lyžování jsme využili k pěšímu výletu na lipenskou přehradu a na výstup na vyhlídku Čertovo kopyto, odkud je hezký pohled na celou přehradní plochu.
Pro lyžování, areál, který je co do vybavenosti jedničkou Jihočeského kraje, poskytuje i další možnosti sportovního a kulturního vyžití. My jsme je využili a navštívili také plavecký bazén.
Žáci rovněž se zájmem vyslechli zajímavou přednášku člena horské služby, který se s nimi podělil o své bohaté zkušenosti a odpověděl na množství dotazů.
Dobré pohodě přispělo pěkné počasí po celou dobu našeho pobytu.
Z Lipna jsme odjížděli s dobrým pocitem smysluplně prožitých a sportem naplněných dnů. Chtěl bych velmi poděkovat rodičům všech žáků, kteří se kursu zúčastnili, že svým dětem účast, na této po-měrně finančně nákladné akci, umožnili. Doufejme, že rozvinula zájem o tento krásný sport a o sport vůbec.
L.Zdeněk

Školení CO

Školení CO
V pátek 29.3.2019 v naší škole proběhlo školení v civilní obraně. Žáci 9. třídy ve spolupráci s paní učitelkou Maňhalovou poučili žáky všech tříd, jak se zachovat v situacích ohrožujících život a majetek velké skupiny lidí (povodně, požáry, chemické havárie, jaderné havárie, terorismus). Děti si vyzkoušely improvizovaný ochranný oděv, připomněly si, co sbalit do evakuačního zavazadla, zopakovali si telefonní čísla pro nouzové situace a další užitečné informace. Příští rok si toto školení zopakujeme pod vedením žáků z letošní 8. třídy.

Naši budoucí prvňáčci u zápisu

Dne 12. 4. proběhl v naší škole zápis do 1. třídy. Předškoláci přišli vyzkoušet své znalosti a dovednosti v doprovodu svých rodičů a někdy také sourozenců. Někteří se dokonce pochlubili krásnými aktovkami, které již čekají až budou naplněny učebnicemi a sešity. Třídní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Marcela Ouředníková se také osobně seznámila s některými ze svých budoucích žáčků a už se na všechny v září těší.

Školní kolo pěvecké soutěže

   V úterý 2. dubna 2019 proběhla na naší škole pěvecká soutěž, při které předvedli svá pěvecká vystoupení výherci jednotlivých třídních kol. V porotě jsme přivítali naši bývalou žačku, studentku SPŠ v Prachaticích, Zuzanu Novotnou. Společně se Zuzkou přijeli pěvecké výkony ohodnotit také tři muzikanti z folk-rockové kapely RightNow– Ondřej Veselka, Lukáš Jirsa a Václav Zach, se kterými měl náš pěvecký sbor Fortissimo tu čest nazpívat a natočit v nahrávacím studiu píseň s názvem ,,Jediná´´.   

   Celou soutěž jsme zahájili společným rozezpíváním a pěveckým představením s kapelou RightNow, kde jsme představili píseň ,,Jediná´´. Následovaly sólové pěvecké výkony, vyslechli jsme také jedno duo a tři tria. Všichni se velice snažili, nervozita byla veliká a jak to dopadlo?

   0. katergorie
            1. místo Antoním Vilánek
                         Šárka Václavíková
            2. místo Johana Dlauhoweská
                          Jan Hartl
            3. místo Vít Kratochvíl
                         Václav Raba
                          Jan Česánek

I. – III. kategorie
 1. místo Jenda Vilánek – sólo, postup do Strakonic
              Natálie Brožovská – sólo
          Trio – Jenda Vilánek, Kristina Bártíková, Adéla Makovcová – postup do Strakonic
          Trio – Anežka Hartlová, Veronika Novotná, Natálie Strnadová – postup do Strakonic
          Trio – Veronika Novotná, Natálie Strnadová, Aneta Valentová – postup do Strakonic
  2. místo Adam Kilián a Petr Jáchym
  3. místo Duo- Barbora Zdeňková a Jitka Pelešková

   Na závěr nám zahrála a zazpívala kapela RightNow dvě písně, společně jsme si ještě jednou připomenuli oblíbený singl s názvem ,,Jediná´´, tentokrát už zpívala celá škola, kluci rozdali autogramy a zúčastnili se také zkoušky se školním pěveckým sborem.

   Ve čtvrtek 11. dubna 2019 proběhlo v DDM ve Strakonicích okresní kolo pěvecké soutěže. Naše trio ve složení Anežka Hartlová, Veronika Novotná a Natálie Strnadová získalo zlaté pásmo a postoupilo do krajského kola, které proběhne 16. května v DDM ve Strakonicích. Ostatní výkony byly ohodnoceny velkým potleskem, zvláště pak vystoupení pěveckého tria- Jenda Vilánek, Kristinka Bártíková a Adélka Makovcová.

   Děkuji všem za velmi pěkná pěvecká vystoupení, přeji úspěch v krajském kole našemu pěveckému triu a doufám, že se společně prozpíváme do konce školního roku a za rok si to zase zopakujeme.

Mgr. Irena Hartlová

odkaz - foto

Jednodenní zájezd do Vídně

Jednodenní zájezd do Vídně

        Základní škola a Mateřská škola Čestice a Základní škola Volyně spolu s cestovní kanceláří Ciao pořádaly poznávací zájezd do Vídně. Zájezdu 16.4. se zúčastnili žáci z 8. a 9. třídy.

       Prohlídku Vídně jsme zahájili návštěvou vyhlídkové věže Donauturm vysoké 252 metry. Odtud byl nádherný výhled na celou Vídeň, což byl pro žáky největší zážitek. Pak následovala okružní jízda městem. Zastavili jsme se u jednoho z nejznámějších děl architekta Friedensreicha Hundertwassera, abychom obdivovali jeho barevnou stavbu zvenku i uvnitř. Dále jsme viděli Kärntner Strasse, přírodovědné muzeum, slavnou vídeňskou operu, bulvár Wiener Ring, budovu parlamentu a vídeňskou radnici.

      Pěšky jsme došli k chrámu Sv. Štěpána, kde jsme měli v centru osobní volno, abychom mohli ochutnat vyhlášenou zmrzlinu u Zanoniho nebo proslulý dort Sacher. Celý program jsme završili radovánkami ve vídeňském zábavním parku Prater. Obdivovali jsme velké množství adrenalinových atrakcí. Některé z nich si i žáci vyzkoušeli.

      Výlet do Vídně se nám vydařil a dobrý pocit byl ještě umocněn nádherným počasím.

                                                                                        Mgr. Anna Uhlířová

 

foto

Projektový den ve Volyni

Projektový den ve VolyniVe středu 22. 5. 2019 absolvovala 8. třída v aktivitě Učíme se navzájem, projektu iKAP Jč kraje I – Pedagog 21. století, projektový den na SŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Volyně. Náplní projektového dne byly aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, které pro žáky společně připravili pedagogové obou škol.

   Žáci nejdříve spolupracovali ve skupinách se žáky ze střední školy na pracovním listu, který se věnoval hlavnímu tématu, a to byly Věnečky. Následně se žáci přemístili do výrobny, kde sami zkoušeli z odpalovaného těsta udělat tvar kolečka. Zjistili, že to vůbec není jednoduché, ale paní mistrové žákům poradili různé vychytávky. Nakonec žáci plnili věnečky základním žloutkovým krémem. Odměnu dostali v podobě vlastně vyrobeného věnečku.

foto

Krajské kolo soutěže POKOS

Krajské kolo soutěže POKOS

V pátek 24. 5. 2019 se 6 žáků z naší školy zúčastnilo branného závodu v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) a Dne armády ČR na Výstavišti v Českých Budějovicích. Naše družstvo, ve složení Anna Václavíková, Adéla Randáková, Iveta Vávrová, Tereza Hradecká, Radek Nikodem a Lukáš Grabmüller, soutěžilo v sedmnácti různých disciplínách (hod granátem, kliky, sedy-lehy, dřepy, jízda na raftu, střelba ze vzduchovky, určování světových stran, odhad vzdálenosti, práce s mapou a buzolou, první pomoc atd.). Po náročné soutěži čekal na soutěžící vojenský guláš. Výsledky byly velmi vyrovnané. Se ziskem 295 bodů obsadilo naše družstvo krásné 5. místo ze 17 zúčastněných družstev z celého kraje. Na 3. místo nám chybělo 1,5 bodu, ale určitě neztrácíme naději na příští rok. Děkuji všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Lucie Suchá

foto

Edugard - Jindřichův Hradec

Ve čtvrtek 23. května jsme jeli autobusem společně s 5. třídou do EKO zahrady v Jindřichově Hradci. Bylo to za odměnu v soutěži, v níž jsme se získali 2. místo.

Když jsme dorazili do zahrady, rozdělili jsme se do čtyř skupin. Jedna skupina sázela do květníčků trvalky, které jsme si mohli odnést domů. Druhá poznávala na zahradě květiny, třetí vyráběla vlastní bylinkové pomazánky a limonádu. Čtvrtá skupina navrhovala plánek vlastní zahrady. Pátá třída mezitím odešla do města s úkolem poznávat různé druhy stromů podle listů. Poté si obě třídy úkoly vyměnily.

Při prohlídce města jsme také navštívili zpívající fontánu, což byl pro nás velký zážitek. Po návratu do zahrady jsme si vzájemně zkontrolovali úkoly a ochutnávali naše pomazánky a limonády. Mohli jsme si ještě nakoupit sazeničky bylin a květin. Rozloučili jsme se, poděkovali organizátorům akce a spokojeně odjeli domů.

Anna Václavíková, 8. třída


Ve čtvrtek 23. 5. 2019 jsme navštívili Jindřichův Hradec. Když jsme dorazili na místo, šli jsme do zahradnictví, kde se nás ujal pán a rozdělil nám úkoly. Jako první nám pán dal papír s nápisy stromů a hledali jsme po náměstí a v parku listy stromů, které jsme pak nalepili k danému názvu. Ve městě, když jsme našli určité listy, tak jsme měli krátký rozchod a zašli jsme se podívat na vodní fontánu a na věž.

Poté jsme šli do areálu zahradnictví a rozdělili jsme se do 3 skupin po pěti. 1. skupina byla u paní architektky, 2. skupina zkoumala, jak se rozmnožují květiny a 3. skupina dělala pomazánku z bylinek. Všichni jsme se všude vystřídali. U paní architektky jsme si vzali papír a plánovali jsme si zahradu snů. Paní architektka nám vysvětlila nějaké podrobnosti. Pak jsme všichni dostali další papír a hledali jsme tentokrát květiny po celém zahradnictví.

Kytičky, co jsme si zasadili, jsme si odvezli domů. Byl to krásný výlet s úžasným programem.

Nela Dojčarová, 5. třída

Edugard - Tulln

V květnu jsme s našimi deváťáky a některými sedmáky vyrazili do rakouského Tullnu. Výlet do Tullnu jsme vyhráli v rámci projektu Edugard.

Projekt Edugard se zaměřuje na využití školních zahrad ve výuce a tomu odpovídal i náš program v Rakousku. V Tullnu jsme měli možnost nejen vidět více než 65 vzorových zahrad, vystoupat na rozhlednu, zařádit si na dětském hřišti, ale hlavně jsme si mnohé vyzkoušeli a leccos se dozvěděli.

Dopolední program byl vzdělávací. Žáci zkoumali život v jezírku, zjišťovali, jací zde žijí živočichové, pokoušeli se určit jejich název apod.

Odpoledne bylo tvořivé. Opět jsme byli v přírodě a vyráběli např. „hotel pro včely samotářky“, obrazy z květů, ozdoby z travin.

Během celého dne měli žáci k dispozici ovocné a zeleninové svačinky. V poledne jsme se výborně naobědvali v místní restauraci. Za výbornou organizaci celého dne děkujeme paní Fulínové (Přírodní zahrada z.s., Jindřichův Hradec).

Myslím, že jsme si zájezd všichni užili a bude pro nás inspirací k dalšímu využití naší školní zahrady ve výuce.

Pozvánka na Zahradní slavnost

Pozvánka na Zahradní slavnost

Dětský den

V pondělí 3. 6. 2019 proběhl na naší základní škole Dětský den. Dětského dnu se zúčastnili všichni žáci. Osmáci a deváťáci si připravili pro ostatní stanoviště s různými úkoly. Když žáci splnili všechny stanoviště, dostali indicii k nalezení pokladu.

Víkend otevřených zahrad 2019 - Zahradní slavnost

Průvodcem parkem, o.s. ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Národním památkovým ústavem opět připravili již X. ročník Víkendu otevřených zahrad ve dnech 8.-9.6.2019.

Svátek otevírání zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii (Open Garden & Squares Weekend) a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. V České republice se pod záštitou Národního památkového ústavu během prvního ročníku v roce 2010 otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstá.

Víkend otevřených zahrad otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm ostatním dává novou dimenzi poznání a netradičních zážitků. Projekt nabírá na ohlasu a tradici v celé Evropě a stává se jedním z hlavních šiřitelů osvěty o klenotech zahradního umění. V České republice se do Víkendu otevřených zahrad zapojují jak běžně nepřístupné zahrady, tak i parky a veřejná prostranství, které se v průběhu dvou dní snažíme veřejnosti představit jiným způsobem. Obvyklou formou jsou komentované prohlídky doplněné dalším kulturním programem.

Co je cílem akce?
Chceme zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech, představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání.

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do této celorepublikové akce, naši zahradu jsme otevřeli pro veřejnost v pátek 7. června. Kromě volné prohlídky školní zahrady byl pro hosty připraven doprovodný program z činnosti našich kroužků a tříd a různé druhy občerstvení - občerstvit se u ohně při opékání špekáčků nebo okusit sladké i slané dobroty a přírodní nápoje.

Branný den

Ve středu 16.června se na naší škole uskutečnil tradiční Branný den, který je vyvrcholením celoroční branné činnosti. V rámci dopoledne proběhly dvě soutěže – Mladý záchranář – Dokaž, že umíš a branný závod v rámci POKOS (příprava obyvatelstva k obraně státu). Některá stanoviště nám připravili členové HZS Strakonice, ostatní zajišťovali pracovníci školy a žáci 9.třídy, kteří se na branné přípravě podílejí i vedením přednášek o CO a první pomoci. Žáci se na stanovištích setkávali s nejrůznějšími úkoly – střelbou ze vzduchovky, hodem granátem, první pomocí, prací se džberovkou, hasicími přístroji, přivoláním záchrany, rozděláním ohně, testy fyzické zdatnosti, topografií, luštěním šifer a hlavolamů a mnoha dalšími. Soutěžilo se ve třech kategoriích : 1.- 2.třída, 3.- 5.třída a 6.- 8.třída a nejlepší 5-6členná družstva získala drobné odměny a nanukové dorty.

Rozloučení s deváťáky

V pátek 21. 6. 2019 byl poslední den školního roku 2018-2019. S dojetím jsme se rozloučili s letošní devátou třídou. Našich 12 absolventů převzalo od pana starosty Milana Žejdla poslední vysvědčení, od paní ředitelka naší základní školy jim popřála štěstí v budoucím životě a nakonec obdrželi upomínkové předměty od třídní učitelky Marie Linhartové, která je měla od 4. třídy. Následovala dojemná píseň na rozloučenou a také prezentace žáků deváté třídy.

Žáci ostatních tříd se odebrali do svých tříd, kde od třídních učitelů obdrželi vysvědčení také oni. S devátou třídou jsme se rozloučili tradičním špalírem.

Zpátky do školy

Zpátky do školyMilí žáci, vážení rodiče, prázdniny se pomalu chýlí ke svému konci a my se na Vás těšíme v novém školním roce 2019/2020, který začne v pondělí 2. září 2019 v 7:30 na slavnostním přivítání prvňáčků a ostatních žáků.

Novinky z naší školy

Novinky z naší školyŽáci, máte se na co těšit.

Školní program - přihlášení

Pro přihlášení klikněte
Odkaz na přihlášení https://system.skolniprogram.cz/

Organizace 1. školního týdne

V pondělí 2. 9. 2019 zahájíme nový školní rok 2019/2020, v tento den budou žáci končit po 3. vyučovací hodině.

V úterý 3. 9. 2019 bude zrušeno odpolední vyučování, žáci 1. stupně budou končit v 11:05 a žáci 2. stupně ve 12:00.

Od středy 4. 9. 2019 se budou žáci učit podle rozvrhu. Ve středu se bude končit nejdéle ve 12:00.

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 bude zrušeno odpolední vyučování.

Pátek 6. 9. 2019 bude podle rozvrhu.

Přejeme pohodový a úspěšný návrat do školních lavic.


Rodičovská schůzka

Vážení rodiče,

v následujícím školním roce 2019/2020 dojde v Základní škole a Mateřské škole Čestice

k některým organizačním změnám. Budeme používat elektronickou žákovskou knížku a školní online pokladnu pro děti v MŠ i žáky v ZŠ.

Ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 15:15 se uskuteční rodičovské schůzky ohledně podrobnějších informací včetně předání přístupových PIN kódů do ŽK a školní online pokladny. PINY budou předány proti podpisu. Účast nutná.

 

Mgr. Martina Kalová, ředitelka školy

Škola online - žákovská knížka

https://www.skolaonline.cz


https://www.youtube.com/watch?v=cT2oSopDqfQ                         https://www.youtube.com/watch?v=_nB0P33H6zY

 


První školní den - vítání prvňáčků

V pondělí 2. září jsme slavnostně přivítali naše letošní prvňáčky. Paní ředitelka s panem starostou všechny slavnostně přivítali a poté přišlo na řadu pasování na školáky. Pasování se ujal žák 9. třídy Kristián Kopf a všichni prvňáčci to zvládli statečně.

Čestický brambor 2019 - pozvánka k účasti

Čestický brambor 2019 - pozvánka k účasti

POKLADNA spuštěna

Vážení rodiče,
zvažte, kolik peněz je třeba mít na účtě (ve školním programu), vzhledem k aktivitám Vašeho dítěte (dětí).

Odkaz na přihlášení https://system.skolniprogram.cz/

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
žáci obdrželi omluvné listy, které slouží také ke sdělení školy a k souhlasu se stržením částky ze školní poklady. Omluvný list bude nosit žák do školy každý den.
Děkujeme za pochopení.

EVVO Horažďovice

Dne 13. 9. 2019 navštívila 2. a 3. třída, v rámci projektu Škola zařídí, kraj zaplatí, envicentrum PROUD v Horažďovicích. Jednalo se o program: O Nepořádníčkovi a Poznej strom všemi smysly!

ZEVO Plzeň

V úterý 1. 10. 2019 navštívila 6. a 7. třída, také v rámci projektu Škola zařídí, kraj zaplatí, spalovnu odpadu nedaleko Chotíkova u Plzně. Exkurze probíhala v informačním centru s následnou krátkou prohlídkou provozu.

Dýňování

Dýňový týden
23. - 27. září 2019

Dýně se v posledních letech stávají nedílnou součástí našich podzimních zahrad. Jejich barevné plody různých tvarů přitahují pozornost kolemjdoucích a zároveň nabízí zpestření našich jídelníčků. Proto jsme letos ve škole uspořádali Dýňový týden. Využili jsme úrodu z naší školní zahrady a dýně od našich žáků a jejich rodin (děkujeme za spolupráci!).
Existuje mnoho druhů jedlých dýní, všichni jistě znáte oblíbenou dýni Hokaido - její výhodou je měkká slupka, při zpracování ji nemusíte loupat. Velmi oblíbené jsou i obří dýně Goliáš (jednu takovou „dovalil“ Vašík V. s tatínkem a byla hitem nejen na výstavce, ale i v kuchyni), muškátová, máslová, špagetová. Všechny tyto dýně jste mohli vidět na naší výstavce, dále jsme tam měli i krásnou dýni Marina di chioggia od Tobiase (stará a tradiční italská odrůda byla vyšlechtěná nedaleko italských Benátek) a mnoho okrasných dýní.

Dýně a podzim k sobě prostě patří, takže jsme si nejen pochutnali, ale zároveň takto oslavili přicházející podzimní rovnodennost…V kuchyni nás naladili výbornou dýňovou polévkou a pak už se vše odehrávalo v režii našich dětí. Starší žáci počítali, vážili a připravovali pokrmy, roznášeli je k ochutnání do všech tříd a personálu školy.
V pondělí začala devítka s jejich dýňáky s jogurtovým dipem, v úterý osmáci a pečená dýně, ve středu sedmáci a jejich hitovka – dýňová pomazánka, ve čtvrtek sladká tečka – šesťáci a dýňový perník. Nebylo to jednoduché, každý den připravili dvěstě ochutnávkových porcí + něco navíc. Ale jak řekla Anička - „děláme to s láskou“ a bylo to vidět... Navíc ještě kluci z osmičky nachystali různě ochucená dýňová semínka na pražení a šesťáci dělali z Goliáše džem (někteří stateční zůstali ještě hodinu po vyučování...)
Mladší si zdobili dýně, malovali, hodnotili ve spolupráci s dýňovými agenty z druhé třídy. Jako milé překvapení nám na závěr týdne zazpívali třeťáci a čtvrťáci své „dýňové písničky“ - Dvacetjedna malých dýní se kutálí a Mr. Pumpkin. Celé jejich vystoupení bylo krásně dramaticky zpracováno a své vystoupení zakončili písní Chválím tě země má.
Chci poděkovat všem dětem i dospělým, kteří se s chutí do této akce zapojili, všem rodinám, které nás zásobili dýněmi a vajíčky. Protože naši žáčci se na vyhledávání receptů trochu …., hádejte na koho zbylo vyhledávání receptů, můžete třikrát :)
Zde máte naše použité recepty:

Dýňáky:
nahrubo nastrouhanou dýni (cca 1kg), najemno 2 brambory, 2 vejce, 4 stroužky česneku (záleží na velikosti), sůl, pepř a majoránku smíchat s trochou polohrubé mouky (vytvoříte těsto jako na bramboráky) a osmažit dokřupava.

Dýňová pomazánka s tvarohem („Recepty dětem“):
1 středně velká dýně Hokaido, 2lžíce olivového oleje, 1 lžíce citronové šťávy, 100g tvarohu, tymián, rozmarýn, sůl, pepř, (může být i jiné koření nebo česnek), slunečnicová semínka.

Očištěnou, pokrájenou dýni s bylinkami, solí a pepřem opečeme na oliv. oleji v troubě – asi na 200 stupňů, cca 25 – 30 minut. Necháme vychladnout a spolu s citronem a tvarohem rozmixujeme. Přimícháme hrst orestovaných slunečnicových semínek. Namažeme, podáváme - výborná je na opečeném toastu.


Dýňový perník („Top recepty“):
1 hrnek polohrubé a 1 hladké mouky, hrnek cukru (dáváme méně), 1 prášek do perníku, vanilkový cukr, 2 lžíce kakaa, 3 vejce, ½ hrnku oleje, 1,5 hrnku nastrouhané dýně, dle potřeby mléko

Všechny suroviny smícháme a pečeme na 175 stupňů cca 25 – 30 minut.

Tak zkoušejte...je mnoho dalších chutných receptů – špagety, gnocchi, rizoto, bábovky, koláče, apod. Semínka nevyhazujte a zkuste opražit s bylinkami nebo kořením (max. na 130 stupňů, promíchávejte a hlídejte). Chvilku to trvá, ale vyplatí se nespěchat!
Ať se vám daří, dobrou chuť přeje M. Linhartová

Čestický brambor 2019 - vyhodnocení literární soutěže

PrózaI. kategorie1. místo –  Eliška Mandlová, 3. třída, ZŠ Radomyšl2. místo -  Michaela Tetourová, 3. třída, ZŠ Radomyšl3. místo -  Jan Mrázek, 3. třída, ZŠ Radomyšl II. kategorie1. místo - Marika ...
Více informací

Čestický brambor 2019 - vyhodnocení výtvarné soutěže

Prostorové práce I. kategorie1. místo - kol. 3. třídy, ZŠ a MŠ Čestice

2. místo - Školní družina Beruška při ZŠ a MŠ Střelské Hoštice3. místo - Tomáš Jiří Bambásek, ZŠ Dukelská ...
Více informací

Čestický brambor 2019 - výtvarné práce

Čestický brambor 2019

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhl již 25. ročník literární a výtvarné soutěž O čestický brambor za podpory Jihočeského kraje ve výši 11 000,- Kč. Slavnostní vyhlášení proběhlo v sále Lidového domu v Česticích, kam dorazili i významní hosté. Do soutěže se zapojilo 13 škol ze Strakonicka, Blatenska a Prachaticka. Celkem přišlo 68 literárních prací a 319 výtvarných prací. Celou událost moderovala děvčata z deváté třídy, Anna Václavíková a Aneta Valentová. Celý program byl doplněn sborem z naší základní školy, který doprovázeli manželé Hartlovi. Mezi vzácnými hosty usedl malíř Petr Mitro, jenž ocenil vystavené výtvarné práce žáků. V samém závěru slavnostního dopoledne bylo vyhlášeno téma příštího ročníku - Střípky minulosti. Těšíme se opět na zajímavé práce.

Program Skutečně zdravá škola - Dotazníky

Děkujeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy za spolupráci při vyplnění dotazníků.Věříme, že informace, které jsme tímto získali, nám pomohou v pokračování změn a zlepšení, kterého chceme ...
Více informací

Zpráva o Šupčíkovu závodu ve šplhu

Závod ve šplhu jsme uspořádali na památku Bedřicha Šupčíka, sokolského gymnasty, který na olympijských hrách v Paříži v r. 1924 vybojoval první zlatou medaili pro naši novou republiku. Ve šplhu na ...
Více informací
závod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhuzávod ve šplhu

Přírodovědný KLOKAN 2019/2020

Ve středu 16. 10. 2019 na naší škole proběhla soutěž Přírodovědný KLOKAN. Do soutěže se zapojili žáci 8. a 9. třídy. Na prvních místech se umístili tito soutěžící.
1. Lucie Matějovicová
2. Kristýna Ptáčková
3. Roman Pečenka
4. Matěj Čajan
5. Anna Václavíková
Úspěšným řešitelům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

Vážení rodiče, škola se ke stávce ve středu 6.11.2019 nepřipojí.
Všechny části školy budou fungovat bez omezení.
 Mgr. Martina Kalová

Třídní schůzky a Sdružení rodičů

Ve čtvrtek 14.11. 2019 v 15:15 hodin se konají třídní schůzky v kmenových třídách

a od 17:00  hodin všechny srdečně zveme na setkání Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Čestice ve cvičné kuchyňce.


Pišqworky 2019

Na soutěž pišqworek nás jelo pět z 8. a 9. třídy. Soutěž se uskutečnila na Gymnáziu ve Strakonicích. Když jsme dorazili, lekli jsme se, protože se přihlásili samí starší studenti, ale pak když jsme hráli 1. zápas, jsme se uklidnili. Po 1. zápasu už to šlo hladce. Byli jsme rádi, že jsme nebyli na posledním místě. Bohužel v play off jsme vypadli. Nás to nijak nerozhodilo. Dostali jsme ocenění od partnerů - mentosy, časopisy a slevové poukázky. Užili jsme si to. Samozřejmě není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Lucie Matějovicová, 8. třída

Den s obnovitelnými zdroji

Koncert pro Stonožku

Ve středu 20. listopadu se uskutečnil v kostele sv. Markéty ve Strakonicích koncert pro Stonožku. Zazpívaly zde sbory z Čestic, z Dukelské Strakonice a ze Štěkne.

Okresní kolo ve florbale

Okresní kolo ve florbale

Naše florbalová družstva úspěšně reprezentovala na turnajích základních škol.

V závěru roku organizoval DDM Strakonice a Asociace školních sportovních klubů okresní kola žáků III. a IV. kategorie ve florbale ve sportovních halách STARZ ve Strakonicích. Turnaj v kategorii III. mladších žáků se uskutečnil 3. prosince 2019. Přestože jsme měli velmi těžké soupeře, bojovali jsme o co nejlepší výsledky. Ve skupině jsme se utkali se ZŠ Čelakovského, se kterou jsme 2:0 prohráli, ale ZŠ TGM Blatná jsme po dobrém výkonu 3:1 porazili a z druhého místa postoupili do čtvrtfinále. Tam jsme dokázali porazit ZŠ a Gymnázium Vodňany 2:1 a postoupit mezi čtyři nejlepší týmy do semifinále turnaje. V tom nás přehrál pozdější vítěz turnaje ZŠ Dukelská. Čekal nás boj o třetí místo znovu se ZŠ Čelakovského. Po vyrovnaném boji jsme prohráli těsně 1:0, když jsme neproměnili několik velkých příležitostí vstřelit branku. Přesto čtvrté místo z 15 zúčastněných škol je velký úspěch. Konečné pořadí turnaje: 1. ZŠ Dukelská, 2. ZŠ Povážská, 3. ZŠ Čelakovského, 4. ZŠ Čestice, 5. ZŠ Sedlice, 6. ZŠ Poděbradova, 7.- 8. ZŠ a Gymnazium Vodňany, Gymnazium Strakonice,  9. ZŠ Katovice, 10. ZŠ Blatná JAK, 11.-12. ZŠ Blatná TGM, ZŠ Cehnice, 13.-15. ZŠ Volyně, ZŠ Bavorov, ZŠ Radomyšl. 

Turnaj v kategorii IV. starších žáků uskutečnil 5. prosince 2019. Také v turnaji jsme podali velmi dobrý výkon a dosáhli úspěchu. V konkurenci 12 škol jsme v tomto  turnaji obsadili celkové čtvrté místo. Ve skupině jsme sice začali prohrou se ZŠ Katovice, ale pak jsme se rozehráli a postupně vyhráli se ZŠ Záboří 4:1, ZŠ Štěkeň 4:0 a ZŠ Povážská 3:0 a po přechodu na umělý povrch v házenkářské hale jsme prohráli se ZŠ Dukelská 0:3 a postoupili z druhého místa do semifinále. Tam jsme prohráli nešťastně s Gymnáziem Strakonice 0:1, přestože jsme měli ve hře převahu a neproměnili trestné střílení. Umělý povrch, na který nejsme zvyklí, nás potrápil i v utkání o třetí místo, v kterém jsme prohráli se ZŠ TGM Blatná 1:2. Několik neproměněných vyložených šancí,  třikrát  nastřelená tyč branky a neuznaná branka vstřelená těsně po závěrečném klaksonu nás připravily o vytoužený bronz. Přesto čtvrté místo ve velké konkurenci ostatních škol je velký úspěch a tým ve složení Matěj Čajan, Štěpán a Adam Tomáškové, Antonín Matějka, Milan Švec, Matěj Václavík, Lukáš Grabmüller, Matěj Novák a Martin Franta zaslouží za nezměrnou bojovnost a velmi dobrou reprezentaci naší školy uznání.   Konečné pořadí turnaje: 1. ZŠ Dukelská, 2. Gymnázium Strakonice, 3. ZŠ Blatná TGM, 4. ZŠ Čestice, 5. ZŠ Povážská, 6. ZŠ a Gymnazium Vodňany, 7. ZŠ Blatná JAK,  8. ZŠ Katovice, 9. ZŠ Čelakovského, 10. ZŠ Štěkeń, 11. ZŠ Poděbradova, 12. ZŠ Záboří

 Mgr. Roman Heimlich

Projektový den ve Volyni

Ve středu 18. 12. 2019 absolvovala 8. třída v aktivitě Učíme se navzájem, projektu iKAP Jč kraje I – Pedagog 21. století, projektový den na SŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Volyně. Náplní projektového dne byly aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, které pro žáky společně připravili pedagogové obou škol.

Žáci nejdříve spolupracovali ve skupinách se žáky ze střední školy na pracovním listu, který se věnoval hlavnímu tématu, a to bylo linecké třené cukroví. Následně se žáci přemístili do výrobny, kde sami zkoušeli cukroví naplnit ovocnou směsí a následně namočit do čokolády. Odměnu dostali v podobě vlastně vyrobeného lineckého cukroví.

Přání

PřáníVážení rodiče a přátelé školy,
rádi bychom Vám popřáli krásné vánoční svátky, hodně pohody, odpočinku a v novém roce 2020 jen pevné zdraví.
Zaměstnanci školy

Konzultace a třídní schůzky

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 proběhnou v 1. - 8. třídě od 15:15 konzultace a v 9. třídě od 15:00 třídní schůzky.

Návštěva z Mallersdorfu

Naše 6. třída je zapojena do projektu, kde se učí německé děti česky a české děti německy. Proto k nám ve středu 4. 12. 2019 přijela německá návštěva z Mallersdorfu. Bylo to osm holek, které se učí česky a s nimi asi dalších pět dospělých. Přivítali jsme je koledami a oni nám na oplátku také zazpívali. Také jsme si říkali seznamovací básničky. Hned poté si šla německé návštěva vyrobit ozdoby ze včelího vosku. Když vosk zachnul, tak se všichni oblékli a šli jsme na procházku do zámeckého muzea a do prostorů, kde se konají svatby a vítání občánků.
Pan starosta rozdal odznáčky, které jsme dostali za správné odpovědi na otázky. Po dobrém obědě ve školní jídelně jsme s návštěvou vyrazili prozkoumat naší zahradu, kde se jim moc líbilo. V tělocvičně jsme dále vyzkoušeli, jak se hraje vybíjená v mezinárodním složení. Tuto hru vůbec neznali, ale za pomocí tlumočnice jsme se pravidla vysvětlili a zahráli jsme si pěknou hru. Celý den jsme ukončili vzájemným rozdáním dárků.

Jakub Valenta, 6. ročník

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy:
ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně - 721 886 178
sborovna - 773 337 455
družina - 773 337 443
účetní školy - 777 126 030

školní jídelna - 773 337 611
mateřská škola - 776 760 088

MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644

E-mail: zscestice@tiscali.cz

bankovní účty:
174 989 576/0300 (inkasa)
289 850 048/0300 (ŠOP)

NÁSTĚNKA

obrázek
Od 6.1.2020 nabízí jídelna možnost odběru obědů pro veřejnost. Přihlašovat se je možné v kanceláři školní jídelny.
Více v sekci Školní jídelna - Formuláře jídelny.

ŠKOLNÍ POKLADNA

obrázek
ID školy pro registraci: 70940185

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

obrázek

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

obrázek

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Domů
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy