Odměna v soutěži O prázdný talíř - 1 (9)
www.skolacestice.cz