logotyp

Aktuality

Poslední den školního roku 2023/2024

Poslední den školního roku 2023/2024

V pátek 28. června, poslední den školního roku 2023/2024, jsme se s dojetím rozloučili s letošní devátou třídou. Při slavnostním shromáždění byli deváťáci dekorováni šerpami a obdrželi svá poslední vysvědčení. Všem dvaceti čtyřem absolventům popřáli štěstí v budoucím studiu i životě pan starosta Jan Zábranský, paní ředitelka Martina Kalová a třídní učitelka Pavla Horáková. Následovala prezentace žáků deváté třídy a píseň na rozloučenou. Po rozdání vysvědčení i v ostatních třídách jsme deváťáky vyprovodili ze školy tradičním špalírem.

Všem žákům i rodičům přejeme pohodové prázdniny a těšíme se na viděnou opět ve školním roce 2024/2025.

Zahradní slavnost - fotogalerie

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. školního roku 2024/2025

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslemSeznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem

Výsledky voleb do školské rady na období 2024-2027

Volby do školské rady proběhly dne 16. května 2024 od 12:00 do 15:30 hodin. Volební účast je zaznamenána na prezenčních listinách – seznamech zákonných zástupců žáků celé školy.

 Volební komise přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

a) pan Michal Němec, MBA byl zvolen 23 hlasy z 37 hlasovacích lístků

b) paní Mgr. Michaela Koubová získala 14 hlasů z 37 hlasovacích lístků

 Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří se zúčastnili voleb.

Školení první pomoci pro žáky 1. stupně

Školení první pomoci pro žáky 1. stupně

V měsících dubnu až květnu probíhal na naší škole peer program pro žáky prvního stupně, zaměřený na první pomoc. Program připravily žákyně 9. třídy. Postupně po jednotlivých třídách předváděly dětem, jak postupovat při úrazech které se jim mohou při pobytu v přírodě nebo doma ve volném čase stát, případně jak pomoci a ošetřit úraz kamarádovi nebo spolužákovi a jak zavolat co nejrychleji lékařskou první pomoc. Hlavními tématy byl postup při ošetření odřenin, popálenin, zastavení krvácení, štípnutí včelou nebo vosou, klíště, uštknutí hadem, úžeh, úpal, dýchání z úst do úst a masáž srdce, základní fixace zlomenin.

Mgr. Roman Heimlich, výchovný poradce

Jihočeský zvonek

Jihočeský zvonek


Ve čtvrtek 18. dubna 2024 se vítězové školního kola pěvecké soutěže zúčastnili okresního kola ve Strakonicích. Gratulujeme Emičce Tesařové za umístění v bronzovém pásmu. Hynek Pelíšek a Matěj Vilánek získali stříbrné pásmo.

Děti přijaté k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslemSeznam dětí pod přiděleným registračním číslem

Přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách 2023/2024

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Kandidátní listina

pro volby do školské rady při Základní škole a Mateřské škole Čestice

konané dne 16. 5. 2024 od 12:00 do 15:30 hodin v areálu základní školy.

Kandidáti:

1. Mgr. Michaela Koubová; Doubravice u Volyně

2. Michal Němec, MBA; Zahorčice


"Zvedněme děti od počítačů" - oblastní kolo 25. 4. 2024

Ve čtvrtek 25. dubna se v areálu naší školy uskutečnilo oblastní kolo 8. ročníku branné soutěže "Zvedněme děti od počítačů", kterou vyhlásil ředitel Krajského vojenského velitelství České Budějovice plukovník gšt. Ing. Jiří Tršo v rámci projektu POKOS - Příprava občanů k obraně státu. Soutěže se zúčastnili žáci druhého stupně ZŠ Čestice, ZŠ Volyně a ZŠ Dukelská Strakonice. Medaile, poháry a občerstvení pro soutěžící zajistil i předal kapitán Mgr. Petr Daňhel z KVV České Budějovice, věcné ceny pro vítěze věnoval odbor školství MÚ Strakonice. Vítězné družstvo složené z žáků naší školy postupuje do krajského kola, které se bude konat 4. června na výstavišti v Českých Budějovicích.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ

V pátek 19. dubna 2024 se na naší škole konal zápis k základnímu vzdělávání. Ve škole jsme přivítali 21 dětí se svými rodiči a sourozenci. Setkání s budoucími prvňáčky bylo velmi příjemné a děti s nadšením předvedly, co všechno již umí. Domů si odnesly upomínkový list na tuto důležitou událost a drobný dáreček od žáků ze školní družiny.

Volby do školské rady na období 2024 - 2027

Informace k volbámInformace k volbám

NávratkaNávratka

Spolupráce s žáky ze ZŠ Cesta pokračuje

Spolupráce s žáky ze ZŠ Cesta pokračuje

Od první třídy si dopisujeme se žáky ze ZŠ Cesta v Písku.

Poprvé jsme se setkali 
11. října 2023 na strakonickém hradě. 

Nyní jsme měli možnost opět se potkat přímo v Písku. Nejprve jsme navštívili školu ZŠ Cesta, kde nás srdečně přivítal sám pan ředitel. Následovala návštěva ve třídě našich kamarádů a prohlídka celé školy. Nejvíce se nám líbila velká tělocvična. Společně jsme navštívili Sladovnu a pak vyrazili na pátračku po píseckých domovních znameních.  

Jsme rádi, že jsme se mohli opět potkat a těšíme se na další setkání. 

S sebou do Písku jsme ještě vzali kamarády z naší 1. a 3. třídy, kteří navštívili jen Sladovnu.

žáci 2. tř., ZŠ Čestice

Lední revue - Den má 24 hodin

Lední revue - Den má 24 hodin

Ve středu 27. března 2024 podpořili žáci 1. stupně a děti z mateřské školy ze třídy Ježků své kamarádky a spolužačky, výborné krasobruslařky Larisku Stefanii Rut,ă a Miu Elenu Rut,ă na ledním revue ve Strakonicích. 

Vystoupení bylo pro nás všechny neuvěřitelný zážitek. Na zimním stadionu jsme prožili s krasobruslaři “celý den” od brzkého rána až po půlnoc.

Skupovy Strakonice - Anča a Pepík

Skupovy Strakonice - Anča a Pepík

V rámci 57. ročníku krajské loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice navštívili v pátek 22. března 2024 žáci 1. až 4. třídy loutkové vystoupení Anča a Pepík.

Děti měly možnost zhlédnout loutkový komiks podle Lucie Lomové a sledovat dvě myši opět v akci. Děkujeme za krásný kulturní zážitek Divadlu Buchty a loutky Praha.

 

Noční velikonoční běh 2. ročník

Noční velikonoční běh 2. ročníkVe středu 27. března 2024 se již podruhé běhalo nočními Česticemi. Možná i pěkné počasí na start přilákalo 147 aktivních běžců a jednu dračí hlavu. Účastníci celkem uběhli 1 017 km, což je vzdálenost Čestice - Paříž. 
Děkujeme za spolupráci Sdružení rodičů, městysu Čestice za zajištění občerstvení a malého dárku pro všechny sportovce a také SDH Čestice, který se postaral o bezpečnost běžců při pohybu na veřejných komunikacích.

Pionýrský sedmikvítek - Melodie 23. 3. 2024

Pionýrský sedmikvítek - Melodie 23. 3. 2024V sobotu 23. března se žáci a žákyně naší školy zúčastnili hudební soutěže v Českých Budějovicích. V republikovém finále Sedmikvítku získali krásná ocenění, za které všem srdečně blahopřejeme.
V pěvecké soutěži se na 1. místě umístil Matěj Vilánek, 2. místo si vyzpívala Anička Vilánková a na 3. místě se umístila Viktorie Vilánková a Hynek Pelíšek.
Ve hře na hudební nástroje získala 1. místo Zdeňka Bouzková a Vojtěch Udatný, 2. místo Jan Česánek a 3. místo Antonín Vilánek.
Ocenění poroty za souhru získala Zdeňka Bouzková a Matouš Zbořil.
Uznání poroty si zasloužilo bubenické trio ve složení Jan Hartl, Mariana Udatná a Vojtěch Udatný, flétnový soubor, ve hře na klavír také Adéla Hradecká, Hynek Pelíšek za hru na irskou flétnu a duet Lukáš Rezek na bicí  a Jan Pešl hrou na saxofon.
Také pěvecké sbory si odvezly krásná umístění. Malý sbor získal 2. místo, velký sbor 3. místo.

Noční velikonoční běh

Noční velikonoční běh

Přednášky Policie k prevenci

Přednášky Policie k prevenci

27. února 2024 proběhly ve škole přednášky k prevenci. Preventistka Policie ČR ve Strakonicích Jaromíra Nováková a preventistka Městské Policie ve Strakonicích Jaroslava Krejčová seznámily žáky 1. stupně s dopravní bezpečností a aktuálním tématem nebezpečí na internetu, pro žáky 2. stupně se zaměřily na nebezpečí užívání návykových látek a problémy zneužívání sociálních sítí na internetu a kyberšikany. Ve výkladu uváděly mnohé příklady ze své každodenní praxe.

Turnaj ve florbale

Turnaj ve florbale

21. února 2024 jsme se s našimi žáky zúčastnili turnaje ZŠ v kategorii mladších žáků. V konkurenci 12 škol jsme po výborných výkonech v základní skupině postoupili do finálové skupiny, kde jsme vybojovali krásné celkové třetí místo a přivezli bronzové medaile a pohár.

Lyžák - Zadov 2024

Lyžák - Zadov 2024

Žáci 7. a 8. třídy ZŠ Čestice vyjeli v týdnu 19. - 23. 2. 2024 na lyžařský výcvik na Zadov...

Sešli jsme se u školy a vyrazili na hory.
Z dálky už jsme vyhlíželi,
jestli aspoň trochu sněží.
Na Kobyle trochu bylo,
na tři dny lyžování to vystačilo.
Každý podle vlastních sil,
se sjezdovkou zápasil,
legrace to vážně byla,
většina to dolů sjela.
S červenou barvou na líci,
viděli jsme meteorologickou stanici.
Také jiné šumavské výhledy,
zaujaly naše pohledy.
Každý večer program byl,
ve čtvrtek se hotel roztančil.
Diskotéka totiž byla,
protáhla nám celá těla.
V pátek ještě diplomy a pak už zpátky do školy:-))
Moc jsme si to užili, někteří nohy do bahna bořili.
Skvělá parta, všude smích, za rok možná bude sníh:-))))

Nové webové stránky

Jihočeský kraj spustil nové webové stránky Duše v pohodě, které jsou určeny pro děti, rodiče, učitele, sociální pracovníky a další zájemce z řad odborné či laické veřejnosti, kteří hledají informace a zajímají se o podporu duševního zdraví dětí a mladistvých.

Web Duše v pohodě

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025

Informace k zápisuInformace k zápisu

Kritéria k přijetíKritéria k přijetí

Žádost o přijetí dítěte do MŠŽádost o přijetí dítěte do MŠ

Přerušení provozu mateřské školy o jarních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Činnost našich pěveckých sborů

Pěvecké sbory Sforzato a FortissimoPěvecké sbory Sforzato a Fortissimo

PF 2024

PF 2024

Přerušení provozu mateřské školy o vánočních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Charitativní koncert pro Stonožku

Ve středu 29. 11. se sbory naší školy zúčastnily "stonožkového" koncertu v kostele sv. Markéty ve Strakonicích. Spolu se sbory z dalších dvou základních škol nám zazpívaly několik písní. Následovalo pěvecké vystoupení pedagogů a přátel škol a na závěr zazněla Stonožková hymna v podání všech zpěváků. Moc děkujeme všem, kteří se podílejí na organizaci, paní učitelce Ireně Hartlové, rodičům za spolupráci a především našim dětem za ukázku skvělých pěveckých výkonů. Na tomto koncertě přispěli lidé celkem 15 003 Kč. Tyto peníze poputují do dětského oddělení psychiatrie ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Pythagoriáda

Pythagoriáda

Na konci října se žáci šesté třídy pokusili vyřešit patnáct složitých úloh z matematiky. Alena Smolová, Kateřina Samková a Matouš Bouzek se s tímto úkolem statečně poprali a postoupili do okresního kola ve Strakonicích s ostatními žáky škol v okolí. A zadařilo se jim i v tomto kole ve své kategorii.
Alena Smolová - 2. místo
Kateřina Samková - 3. místo
Matouš Bouzek - 4. místo

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Předvánoční Vídeň 24. 11. 2023

Předvánoční Vídeň 24. 11. 2023

V pátek 24. 11. jsme s žáky 2. stupně vstávali v brzkých ranních hodinách a vyrazili do předvánoční Vídně.

Měli jsme možnost spatřit mnoho architektonických skvostů Vídně (např. Schönbrunn, Vídeňskou státní operu, Burgtheater, Hofburg, katedrálu sv. Štěpána, budovu parlamentu). 

Odpoledne jsme navštívili vánoční trhy, kde na nás díky vánoční výzdobě, vůni cukroví a punče dýchla předvánoční atmosféra. 

Ačkoli byl výlet nabitý, ke konci nám pršelo a někteří nezvládali být v autobuse připoutaní, můžeme říct, že jsme si ho užili.

 

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

Na základě včerejšího neúspěšného jednání školských odborů s vládou, se zaměstnanci školy rozhodli připojit k celostátní výstražné stávce - základní škola bude v pondělí 27. 11. uzavřena. V tento den tedy nebude vyučování a nebude v provozu ani školní družina. Mateřská škola bude v provozu beze změny.

Tato stávka není o platech učitelů. Nesouhlasíme s celkovým snižováním výdajů v oblasti školství, které negativně ovlivní kvalitu vzdělávání, ale také chod školy. Jedná se zejména o následující rozhodnutí MŠMT:

  1. snížení počtu možných odučených hodin (nemožnost dělit třídy na výuku jazyků, informatiky apod.)
  2. snížení úvazků asistenta pedagoga
  3. snížení mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky – uklízečky, kuchařky, školník, jejichž platy jsou již tak dost nízké
  4. snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady, ze kterých jsou hrazeny mimo jiné např. učebnice, výuka plavání

Jsme si vědomi, že uzavření školy řadě z vás způsobí komplikace, přesto věříme, že naše důvody k zapojení do stávky pochopíte. Děkujeme za podporu.

Zaměstnanci ZŠ Čestice

Vyhlášení 29. ročníku soutěže Čestický brambor

Vyhlášení 29. ročníku soutěže Čestický brambor

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 se opět v sále Lidového domu v Česticích sešli mladí umělci, kteří soutěžili ve 29. ročníku Čestického bramboru, aby si převzali ocenění.

Celé dopoledne nás programem provázel Lukáš Dlauhoweský, Veronika Vávrová a školní sbor. Slavnostní předávání začalo vystoupením bubenického tria, následovalo přivítání od paní ředitelky, pana starosty a představení vzácných hostů. Někteří zavzpomínali na Josefa Křešničku, který soutěž zakládal. Nejdůležitější hosté však byli autoři literárních a výtvarných děl, kteří se statečně poprali s letošním tématem: Když zavřu oči…

Nejdřívě byli oceněni autoři výtvarných děl, jejichž díla byla k vidění na sále. Poté se dočkali vyhodnocení i autoři literárních děl, které byly letos opravdu vydařené. Velkým zážitkem pro autory bylo i to, že jejich práci přečetl herec Vilém Udatný, kterému velmi děkujeme. 

Zakončení celého ceremoniálu se ujaly Zdeňka Bouzková, Adéla Makovcová a Mariana Udatná, které nám zahrály, zazpívaly a česky přednesly píseň Imagine od Johna Lennona. Příští rok bude soutěž trochu změněna, ale o tom až příště…

Velké díky patří všem, kteří se podílejí na soutěži Čestický brambor a věnují svůj volný čas. 

 

S čerty nejsou žádné žerty

S čerty nejsou žádné žerty

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se děti z obou tříd mateřské školy a žáci z 1. až 4. třídy vydali do Domu Kultury Strakonice na muzikál S čerty nejsou žádné žerty od Metropolitního divadla Praha. V představení zaznělo spoustu známých písní a hlášek z pohádky S čerty nejsou žerty a všem se moc líbilo.

Burza škol Strakonice

V úterý 31. 10. 2023 jsme vyrazili s osmáky a deváťáky na Burzu školy do Strakonic. Autobus byl hrazený Hospodářskou komorou a odvezl nás od školy na akci a zase zpět. 

Žáci devátých tříd už většinou mají jasnou jasnou představu, kam by rádi směřovali po základní škole, a tak se v Kulturním domě ve Strakonicích zaměřili na své vybrané školy, obešli jejich stánky, zeptali se studentů nebo zástupců škol na vše, co ještě nevěděli, nabrali si letáčky s potřebnými informacemi. Osmáci naopak měli šanci udělat si přestavu, jaké školy v našem regionu vůbec existují, mohli projít více než 50 stánků středních škol a odborných učilišť. Školy se snaží nalákat své budoucí studenty, a tak se často prezentují kromě letáčků také drobným občerstvením, nápoji či ukázkami práce studentů. Velice zajímavá byla např. zastávka u stánku zdravotnické školy, kde sympatičtí studenti měřili tlak i cukr v krvi. 

Po návštěvě burzy jsme se přesunuli do Euroškoly Strakonice, kde pro nás výchovný poradce měl připravenou exkurzi školy s  ukázkami výuky. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a pod vedením studentů a vyučujících si vyzkoušeli jak se učí na Euroškole jazyky, počítačová grafika, sport a dokonce nás všechny obsloužili v místní tréninkové restauraci. 

Děkujeme všem za milé přijetí i za občerstvení, které jsme dostali.

 

Šupčíkův závod ve šplhu

Šupčíkův závod ve šplhu

Závod ve šplhu jsme uspořádali na památku Bedřicha Šupčíka (nar. 22. 10. 1898), sokolského gymnasty, který na olympijských hrách v Paříži v r. 1924 vybojoval první zlatou medaili pro naši novou republiku. Ve šplhu bez přírazu na 8metrovém zvítězil časem 7,2 s.
V týdnu od 16. do 20. října proběhla třídní kola. Jejich vítězky a vítězové se utkali v mezitřídních kolech dne 24. října. Speciální kategorií byl šplh na laně bez přírazu.

Přerušení provozu mateřské školy dne 21. listopadu 2023

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Ředitelské volno dne 21. listopadu 2023

Oznámení o vyhlášení ředitelského volnaOznámení o vyhlášení ředitelského volna

První společné setkání s druháky ze ZŠ Cesta v Písku

Fotogalerie

Od 1. třídy si děti z naší současné 2. třídy dopisují s dětmi ze stejného ročníku ze ZŠ Cesta v Písku.
V průběhu minulého školního roku si jednotliví žáci vyměnili řadu obrázků a dopisů, ale nyní měli konečně možnost vzájemně se poznat a vidět na “vlastní” oči.
Společné setkání proběhlo 11. 10. 2023 v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích, kde děti strávily příjemné dopoledne.

Projektový den - Brambořiště

Fotogalerie

Ve středu 27. 9. jsme se všichni ve škole zapojili do projektového dne s názvem Brambořiště. Pokud jste si po přečtení nadpisu vzpomněli na literárně-výtvarnou soutěž Čestický brambor, pak jsme název projektového dne zvolili správně.

A o co ve středu šlo? Vše vychází z nápadu pojetí Čestického bramboru inovovat. Zkusit soustředit pozornost na samotný proces tvoření (ne na vyhlašování výsledků, jak tomu bylo doposud), nechat děti pracovat přímo ve škole (ne doma) a umožnit jim v rámci tvoření prokázat schopnosti týmové spolupráce. 

Žáci se tedy  ráno dozvěděli téma, které měli zpracovat jak do literární, tak výtvarné podoby. Téma určily tři vylosované předměty - klobouk, část flétny a staré kapesní hodiny. A jen fantazie dětí rozhodla o tom, jak tyto tři předměty ovlivní jejich tvorbu.

Žáci měli možnost pracovat sami, nebo ve dvoučlenných či tříčlenných týmech. V každém případě však měli odevzdat literární i výtvarné zpracování tématu a výsledek bude hodnocen jako celek.

Žáci se s tímto úkolem ,,poprali” statečně a vzniklo několik krásných děl nejen literárních, ale i výtvarných. Díla budou vystavena ve škole, aby se žáci podívali a inspirovali. Všem děkujeme za účast a věříme, že akce nebyla naposled.

Přerušení provozu mateřské školy ve dnech 25. až 27. října 2023

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Ředitelské volno 25. října 2023

Oznámení o ředitelském volnuOznámení o ředitelském volnu

Přerušení provozu mateřské školy dne 29. září 2023

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Ředitelské volno 29. září 2023

Oznámení o ředitelském volnuOznámení o ředitelském volnu

29. ročník soutěže Čestický brambor

Srdečně zveme k účasti v soutěži o Čestický brambor. Věříme, že Vás dané téma osloví.

První den školního roku 2023/2024

První den školního roku 2023/2024Po více jak dvouměsíční pauze i u nás 4. 9. 2023 začal nový školní rok. V naší škole jsme se opět sešli a společně přivítali nové prvňáčky za doprovodu rodičů. Počasí nám přálo, a tak jsme se shromáždili venku na platu. Přivítala nás paní ředitelka a zástupce za městys. Manželé Hartlovi a část pěveckého sboru nám zazpívali již tradiční píseň na přivítanou a vybraní žáci deváté třídy mohli pasovat nové prvňáčky na školáky. Do první třídy nastoupilo 20 žáků s třídní učitelkou Mgr. Marcelou Ouředníkovou. Prvňáčci sice byli trochu nervózní, ale nakonec si pro pasování všichni s úsměvem došli. Určitě jsou připraveni na nové zážitky a zkušenosti. První třída se po přivítání a pasování odebrala s rodiči do třídy, kde řešili školní záležitosti. Ostatní žáci se se svými třídními učiteli vrátili do svých tříd a určitě pokračovali ve vypravování zážitků, které prožili o prázdninách. První den skončil o něco dříve, a tak už po desáté hodině se mohli žáci odebrat do jídelny, domů a někteří do školní družiny. Věříme, že následující školní rok bude pro všechny plný objevování, nových znalostí, ale i radosti ze zajímavých zážitků.

Organizace prvního školního týdne roku 2023/2024

První ročník
4. 9. 2023 začne vyučování v 7:30 hodin a skončí přibližně v 9:00 až 9:30 hodin. Prvňáčci si s sebou vezmou aktovku, přezůvky a zámeček na skříňku do šatny.
Od 5. 9. bude vyučování končit podle rozvrhnu, tj. po čtvrté vyučovací hodině.

Druhý až devátý ročník
První školní den budou žáci končit po třetí vyučovací hodině.
5. 9. bude vyučování ukončeno nejdéle po páté vyučovací hodině. Od 6. 9. bude vyučování končit podle rozvrhu.

Školní jídelna
První školní den bude oběd zajištěn pro žáky 2. až 9. ročníku, kteří ho budou mít do 31. 8. zaplacen (hotově nebo inkasem).
Žáci 1. ročníku mají oběd přihlášen od 5. 9.

Školní družina
Provoz školní družiny bude zahájen již od 4. 9. 

Základní škola a Mateřská škola Čestice

Čestice 148, 387 19

E-mail: zscestice@tiscali.cz

Telefonní kontakty:

ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně ředitelky - 721 886 178
účetní, kancelář - 777 126 030
koordinátorka ICT - 777 126 988
školní psycholožka - 722 973 316

školní jídelna - 773 337 611

družina Vlková - 725 361 382
družina Suchá - 739 031 224
družina Sluková - 723 485 830

mateřská škola - 776 760 088
MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644
Základní škola a Mateřská škola Čestice, okres Strakonice, Čestice 148, příspěvková organizace

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy