logotyp

Aktuality

Žádost o ošetřovné při uzavření školy - tiskopis

Obnova a modernizace vybavení tělocvičny

Naší škole se podařilo získat z dotačního programu Jihočeského kraje  pro rok 2020 Podpora sportu – Opatření č. 3 - Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí finanční prostředky ve výši 30 000,- Kč na projekt Obnova a modernizace vybavení tělocvičny. Finanční prostředky jsme použili na nákup vybavení do tělocvičny. Finanční spoluúčast zřizovatele je 10 911,- Kč. Z celkových prostředků 40 911,- Kč byla zakoupena gymnastická kladina, dopadová žíněnka pro přeskok, halové fotbalové branky, sítě do florbalových branek, volejbalová síť s lankem, agility žebřík a  tréninkové překážky Spartan Multi pro zlepšování koordinace a pohybových dovedností našich žáků. Nové pomůcky zcela jistě pomohou zkvalitnit tělesnou přípravu našich žáků.

Mgr. Roman Heimlich, učitel ZŠ a MŠ Čestice.

Uzavření mateřské školy v týdnu od 26. do 30. 10. 2020

Oznámení o přerušení provozu MŠOznámení o přerušení provozu MŠ

Ošetřovné

Jak mají rodiče postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

Uzavření školy

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 s účinností od    14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí zákaz osobní přítomnosti žáků 1. a 2. stupně základních škol na základním vzdělávání v základní škole.

Od středy 14. října přecházíme na distanční vzdělávání, které je pro všechny žáky povinné. Více informací v přiloženém dokumentu.

Žáci mají možnost odebrat oběd i v době distanční výuky (do 23. 10. 2020, poté následují volné dny a podzimní prázdniny). Oběd je možno sníst ve školní jídelně v 11:45 hod nebo vyzvednout v jídlonosiči. Jídlonosiče označené jménem je nutné přinést do jídelny zadním vchodem den předem nebo nejpozději ráno do 8:00 hod a vyzvednout mezi 11:00 a 11:15 hod. V tuto chvíli jsou obědy plošně odhlášeny všem žákům. Pokud o obědy máte zájem, přihlašte si je ve školní jídelně telefonicky (773 337 611) nebo mailem (mikesova@skolacestice.cz) nejpozději do středy 14. října do 7:00 hod.

Děkujeme za spolupráci.

Výuka na druhém stupni v následujících týdnech

Informace ke střídavé výuceInformace ke střídavé výuce

Ředitelské volno 26. a 27. 10. 2020

26. a 27. října 2020 nebude vyhlášeno ředitelské volno, tyto dva dny budou volné z důvodu změny organizace školního roku vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Výuka v pátek 25. 9. 2020

Vážení rodiče a žáci,

v pátek 25. září bude výuka probíhat podle rozvrhu hodin.

Přeměna zahrady ve školce

Pozvánka na podzimní brigádyPozvánka na podzimní brigády

Roušky i při vyučování

Vážení rodiče,

s účinností od pátku 18. září 2020 se pro žáky i učitele druhého stupně v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Ochrana dýchacích cest nebude vyžadována při vzdělávacích aktivitách, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, hra na dechové nástroje apod. Pro žáky a učitele prvního stupně se režim nemění, roušky budou nadále nosit jen ve společných prostorách školy. 

Rouškou se děti chrání navzájem a současně pak chrání i své nejbližší okolí po návratu ze školy. Děkujeme za pochopení.

Exkurze Ekofarma Horní Chrášťany u Lhenic (2. + 3. třída)

V rámci projektu Skutečně zdravá škola navštívili dne 17. 9. 2020 žáci 2. a 3. třídy Ekofarmu v Horních Chrášťanech u Lhenic. Děti zažily jeden krásný den na farmě, kde si mohly nakrmit i pohladit některá zvířata. Součástí exkurze byla i ochutnávka zdejších produktů.

Foto z exkurze:

 

Nemocné děti a žáci

Vážení rodiče,

v tomto týdnu nám přišlo do školy několik nemocných dětí se zvýšenou teplotou a příznaky akutního onemocnění (rýma, kašel). Prosíme, abyste do školky a školy posílali pouze zdravé děti a žáky. Věnujte pozornost přiloženému návodu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Důležité upozornění

S platností od 1. 9. 2020  končí na naší škole sběr papíru a baterií. Nadále využívejte služeb sběrného dvora v obci.
Děkujeme.

Roušky ve škole

Vážení rodiče,
ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo na základě doporučení expertů a jejich týmů o plošném zavedení roušek ve vnitřních prostorách od čtvrtka 10. 9. 2020. Detaily rozhodnutí oznámí ministerstvo v průběhu dne.
Vyčkáme upřesnění ministerstva školství, nicméně od zítra musí být žáci do školy vybaveni dvěma rouškami a sáčkem k jejich ukládání. 
V základní škole není možné doprovázet žáky do vnitřních prostor. Záležitosti žáků je nutno vyřizovat dálkově (telefonicky, emailem, eŽK). Vstup cizích osob bez předchozí domluvy s ředitelstvím školy je zakázán.
Děkuji za pochopení
Martina Kalová

Čestický brambor 2020

PozvánkaPozvánka

Změny ve školních řádech

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 platí nový Školní řád (https://www.skolacestice.cz/soubor-skolni-rad-platny-od-1-zari-2020-20-.pdf). Věnujte prosím zvýšenou pozornost zejména níže uvedeným bodům, Dodatku ke školnímu řádu na školní rok 2020/2021 (https://www.skolacestice.cz/soubor-dodatek-ke-skolnimu-radu-na-skolni-rok-2020-2021-256-.pdf) a Dodatku k řádu školní družiny na školní rok 2020/2021 (https://www.skolacestice.cz/soubor-dodatek-k-radu-skolni-druziny-na-rok-2020-2021-257-.pdf).

I. Práva a povinnosti žáků
   Chování žáka - 4. Mobilní telefony
IV. Docházka do školy - 13. a 14. Distanční vzdělávání

Děkujeme za spolupráci.

Změna průběhu prvního dne školního roku 2020/21

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k epidemiologické situaci a nepříznivému počasí se 1. září 2020 neuskuteční slavnostní shromáždění.

V 7:30 tedy žáky 2. – 9. ročníku přivítají  třídní učitelé v kmenových třídách.

Pro prvňáčky a jejich doprovod bude připraveno slavnostní zahájení ve třídě. Přivítá je i pan starosta Milan Žejdl. První den pro naše prvňáčky bude končit kolem 9. hodiny a oběd mají v tento den odhlášen.

Prosíme rodiče prvňáčků, aby při vstupu do školy měli nasazené roušky.

Věříme, že opatření, která činíme především v zájmu co největší bezpečnosti dětí, chápete a že si první školní den všichni užijeme.

Školní rok 2020/2021 v naší škole

Náš Náš "manuál"

Nový školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 1. 9. 2020 v 7:30 hodin zahájíme školní rok 2020/2021 slavnostním přivítáním prvňáčků a ostatních žáků na zahradě školy. Pokud bude nepříznivé počasí, slavnostní zahájení proběhne v respiriu školy, v tomto případě by všichni účastníci shromáždění měli mít roušky.  První školní den budou žáci končit po 3. vyučovací hodině.

Od středy 2. 9. 2020 bude výuka probíhat podle rozvrhu.

Školní družina zahájí pro přihlášené žáky svůj provoz v úterý 1. 9. 2020 (6:30 - 16:00).

Vstup do areálu bude po dobu přístavby školy zadním vchodem.

Těšíme se na Vás a přejeme pohodový a úspěšný návrat do školních lavic!

Obědy a platba stravného

Vážení rodiče,

děti, které mají platbu obědů inkasem a odevzdaly přihlášku ke stravování mají automaticky obědy přihlášené od úterý 1. září 2020 .   

V hotovosti je možné zaplatit obědy na měsíc žáří od pondělí 24. srpna od 7 do 14 hodin  ve školní jídelně.

Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku ke stravování na nový školní rok 2020/21, můžete si ji vyzvednout ve školní jídelně či na stránkách základní školy - https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50 a odevzdat osobně nebo poslat na adresu mikesova@skolacestice.cz.

Případné dotazy volejte 773 337 611 nebo pište na adresu mikesova@skolacestice.cz 

Stravné a úplata

Stravné

Vážení rodiče,

přeplatky za odhlášené obědy v době uzavření Základní školy a mateřské školy Čestice budou odečteny postupně ze stravného na měsíc květen, červen a září 2020.   

Žákům 9. ročníku bude přeplatek stravného vrácen v hotovosti nebo bezhotovostním převodem po 30. 6. 2020.

   
Přihlášku ke stravování na nový školní rok 2020/21  si vyzvedněte ve školní jídelně nebo na stránkách základní školy  https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50.                                                                                                        

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve školní jídelně nebo pošlete naskenovanou na emailovou adresu mikesova@skolacestice.cz nejpozději do 30. 6. 2020.

                                                                                                                       

Platba obědů na září 2020 :

-       bezhotovostním převodem – inkasem bude provedena od 20. srpna 2020 

-       v hotovosti od 24. srpna 2020

 

Úplata za předškolní vzdělávání a školní družinu

Po dohodě se zřizovatelem bude úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben
a květen 2020 prominuta.

Úplata za školní družinu nebude za březen až červen 2020 vybírána.

 
Případné dotazy volejte 773 337 611  - školní jídelna Věra Mikešová


Děkujeme Vám za pochopení.

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola

Naše škola se zapojila do programu Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola také naplňuje mnohé ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, podívejte se které a jak.

Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Základní škola a Mateřská škola Čestice,

387 19 Čestice 148

 

Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek 8.00 – 15.00 hod

Elektronická adresa podatelny, adresa elektronické pošty

zscestice@tiscali.cz

Datová schránka

anhmcjz

Další možnosti elektronické komunikace

 

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).

 

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.


Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

 

Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy:
ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně - 721 886 178
sborovna - 773 337 455
družina - 773 337 443
účetní školy - 777 126 030

školní jídelna - 773 337 611
mateřská škola - 776 760 088

MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644

E-mail: zscestice@tiscali.cz

bankovní účty:
174 989 576/0300 (inkasa)
289 850 048/0300 (ŠOP)

NÁSTĚNKA

obrázek
Od 6.1.2020 nabízí jídelna možnost odběru obědů pro veřejnost. Přihlašovat se je možné v kanceláři školní jídelny.
Více v sekci Školní jídelna - Formuláře jídelny.

ŠKOLNÍ POKLADNA

obrázek
ID školy pro registraci: 70940185

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

obrázek

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

obrázek

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Domů
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy