logotyp

Aktuality

Rodiče jsou největší srdíčka

V pátek 26. června jsme společně s kolegyní a školnicí zažily v MŠ Čestice obrovské překvapení.  Dostalo se nám velkého poděkování ze strany rodičů budoucích prvňáčků za péči o jejich děti a také za to, že „ s námi mohly jejich děti růst“. Ohromná kytice krásných 19 růží a dárku je pro nás velkým oceněním, kterého si nesmírně vážíme. Vám, rodičům, patří velké poděkování. Jste pro nás „největší srdíčka“ 

Za třídu „Ježků „ Jana Kubešová, Bc. Eva Žejdlová, Stanislava Kozáková

 

Rozloučení s deváťáky

Rozloučení s deváťákyV pátek 26. 6., poslední den školního roku 2019/2020, jsme se s dojetím rozloučili s letošní devátou třídou. Našim 17 absolventům nejprve popřál starosta Milan Žejdl, štěstí v budoucím studiu i životě jim popřála paní ředitelka naší základní školy a poté obdrželi své poslední vysvědčení od třídní učitelky Anny Uhlířové. Následovala dojemná píseň na rozloučenou a také krásná prezentace žáků deváté třídy, ve které jsme se dozvěděli základní údaje o budoucím studiu, ale také vtipné charakteristiky každého z žáků následované fotografiemi z dětství. Spousta z nás uronila nejednu slzu dojetí, neboť se nám po této partě bude stýskat. 

Žáci 1. - 8. třídy se pak spolu se svými třídními učiteli odebrali do tříd, kde obdrželi svá vysvědčení také oni. S devátou třídou jsme se na závěr rozloučili tradičním špalírem.

Děkujeme všem rodičům za trpělivost a spolupráci v době mimořádných opatření.

Všem žáků přejeme pohodové prázdniny a těšíme se na Vás 1. září ve školním roce 2020/2021.

Ukončení školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účasti všech žáků bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále je ale nutné předložit čestné prohlášení (viz příloha).

Slavnostní ukončení školního roku na naší škole začne v pátek 26.6.2020 v 7:30 hodin shromážděním na zahradě školy, poté dojde k předání vysvědčení žákům v kmenových třídách, k fotografování jednotlivých tříd a školní rok ukončíme tradičním špalírem pro žáky
9. ročníku přibližně v 9:30 hodin.

Pro žáky, kteří nenavštěvují školní skupiny, lze na tento den přihlásit oběd ve školní jídelně. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 773 337 611 nebo pište na emailovou adresu mikesova@skolacestice.cz nejpozději do pondělí 22. 6. 2020.

Děkujeme všem rodičům i dětem za spolupráci při distančním vzdělávání a těšíme se
na běžnou výuku v příštím školním roce.

Mgr. Martina Kalová

Oznámení o ředitelském volnu ve dnech 29. a 30. 6. 2020

Oznámení o ředitelském volnuOznámení o ředitelském volnu

Stravné a úplata

Stravné

Vážení rodiče,

přeplatky za odhlášené obědy v době uzavření Základní školy a mateřské školy Čestice budou odečteny postupně ze stravného na měsíc květen, červen a září 2020.   

Žákům 9. ročníku bude přeplatek stravného vrácen v hotovosti nebo bezhotovostním převodem po 30. 6. 2020.

   
Přihlášku ke stravování na nový školní rok 2020/21  si vyzvedněte ve školní jídelně nebo na stránkách základní školy  https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50.                                                                                                        

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve školní jídelně nebo pošlete naskenovanou na emailovou adresu mikesova@skolacestice.cz nejpozději do 30. 6. 2020.

                                                                                                                       

Platba obědů na září 2020 :

-       bezhotovostním převodem – inkasem bude provedena od 20. srpna 2020 

-       v hotovosti od 24. srpna 2020

 

Úplata za předškolní vzdělávání a školní družinu

Po dohodě se zřizovatelem bude úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben
a květen 2020 prominuta.

Úplata za školní družinu nebude za březen až červen 2020 vybírána.

 
Případné dotazy volejte 773 337 611  - školní jídelna Věra Mikešová


Děkujeme Vám za pochopení.

Přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách

Vážení rodiče,

provoz MŠ v letních měsících školního roku 2019/2020 bude přerušen od 13. 7. 2020
do 21. 8. 2020. Otevřeno bude opět od 24. 8. 2020.

Mgr. Martina Kalová

Zápis k předškolnímu vzdělávání - rozhodnutí

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Čestice pro školní rok 2020/2021 proběhl podle Opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí v období mezi 13. - 15. 5. 2020. Žádosti byly doručeny do datové schránky školy, poštou a nejvíce osobním předáním ve škole v domluveném termínu a čase. Celkem bylo přijato 22 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, z toho 2 žádosti byly z jiného spádového obvodu. 
Dvě děti byly přijaty k individuálnímu vzdělávání a pěti žádostem nebylo vyhověno.

Velice děkuji za spolupráci a těším se na společné setkání v naší školce.

Přikládám hromadné rozhodnutí o přijetí dětí.

Přeji všem příjemné dny a pevné zdraví.

Martina Kalová

Rozloučení s předškoláky

V pátek 12. 6. 2020 se na školkové zahradě uskuteční Rozloučení s předškoláky. Začátek bude v 16:15 hod. Po slavnostním rozloučení proběhne zábavný program pro děti, který bude placen ze Sdružení rodičů. Drobné občerstvení zajištěno. 

Všechny srdečně zvou učitelky ze třídy Myšek a Ježků

Focení dětí v MŠ

V pátek 5. 6. 2020 proběhne na školkové zahradě focení dětí. Děti se budou fotit pouze jako třída.
Začátek v 8:00 hod
Cena 30,- Kč

Návrat žáků 2. stupně do školy

Vážení rodiče a žáci,
v souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožnilo od 8. – 30. června 2020 osobní přítomnost žáků ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. Více informací najdete v přiloženém souboru.
 
Mgr. Martina Kalová

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a žáci,

MŠMT vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a s ní související metodiku. Naše škola se bude řídit při hodnocení touto vyhláškou.

Mgr. Martina Kalová

Přijímací zkoušky na střední školy

Jednotná přijímací zkouška na střední školy z českého jazyka a z matematiky se bude konat pro čtyřleté studijní obory 8.6.2020 a pro víceletá gymnázia 9.6.2020

Mgr. Martina Kalová

Opětovné otevření ZŠ a MŠ Čestice

Vážení rodiče,

v přílohách naleznete podrobnější informace k provozu naší školy a školky a čestné prohlášení.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Martina Kalová

Organizace provozu ZŠ a MŠ do konce školního roku 2019/20

Vážení rodiče a milí žáci,

MŠMT vydalo soubor hygienických a provozních podmínek formou manuálů a čestné prohlášení. Obojí připojujeme jako přílohu. Dle metodiky rozpracujeme organizaci chodu naší školy. Budeme Vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo aplikace Škola online ohledně docházky do školy nebo školky do konce školního roku.

Velice děkujeme za Vaši spolupráci.

Mgr. Martina Kalová

Zápis k povinné školní docházce - rozhodnutí

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce na Základní škole a Mateřské škole Čestice pro školní rok 2020/2021 proběhl podle Opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí v období mezi 2. - 28. 4. 2020. Žádosti byly doručeny do datové schránky školy, poštou a nejvíce osobním předáním ve škole v domluveném termínu a čase. Celkem bylo přijato 17 žádostí o přijetí dítěte k povinné školní docházce, z toho ještě rodiče jednoho dítěte uvažují o odkladu začátku povinné školní docházky, a 1 žádost o odklad začátku povinné školní docházky. Všem žádostem bylo vyhověno.

Velice děkuji za spolupráci a těším se na společné setkání v naší škole.

Přikládám hromadné rozhodnutí o přijetí dětí.

Přeji všem příjemné jarní dny, pevné zdraví a opatrujte se.

Martina Kalová

Uvolňování opatření ve školství

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi?highlightWords=harmonogram+uvol%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD

Od 25.5.2020 se budou moci vrátit do základní školy žáci 1.stupně. Účast bude dobrovolná. Jakmile dostaneme přesnější informace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zveřejníme je zde.

Zápis do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
proběhne podle Opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v období mezi 13. - 15. 5. 2020.

Více informací naleznete v přiložených dokumentech.

Tipy pro rodiče dětí z mateřské školy - nové

Paní učitelky z MŠ připravily pro rodiče dětí ze třídy Myšek a Ježků pracovní listy a další materiály k zabavení dětí a procvičování jejich znalostí a dovedností v době, kdy nemohou školku navštěvovat.

Pro Myšky i Ježky - Velikonoční domácí školička
https://drive.google.com/drive/folders/1KvQbQsWGr7Wb169xR6-9F_kMZ8y6i22L

Prac. listy pro předškoláky - 6.4.
https://drive.google.com/drive/folders/164IURzADhKB31o6Chxf5oFglztnpnZbD

Prac. listy pro předškoláky - 13.4.
https://drive.google.com/drive/folders/1fGQSW2RnrEp3SrB6ZqGT0sV8Lz6i4Ous

Pro Myšky i Ježky - Hospodářská zvířata
https://drive.google.com/drive/folders/1KvQbQsWGr7Wb169xR6-9F_kMZ8y6i22L

Prac. listy pro předškoláky - 20.4.
https://drive.google.com/drive/folders/15OpFdr7x4SVl8z2KTaDyOs3jKhkM0IEe

Prac. listy pro předškoláky - 27.4.
https://drive.google.com/drive/folders/1xk_bNVtC6IRarpvxSzMwxNMh4Jr9A0Su

Pro Myšky i Ježky - Čarodějnice
https://drive.google.com/drive/folders/1KvQbQsWGr7Wb169xR6-9F_kMZ8y6i22L

Prac. listy pro předškoláky - 4.5.
https://drive.google.com/drive/folders/17R01SNuZbFt-TRWahME-wZGDl2eXr73z

Pro Myšky i Ježky - Svátek maminek
https://drive.google.com/drive/folders/1KvQbQsWGr7Wb169xR6-9F_kMZ8y6i22L

Pro Myšky i Ježky - Ať si prší!
https://drive.google.com/drive/folders/1KvQbQsWGr7Wb169xR6-9F_kMZ8y6i22L
Česká televize spustila nový web

Na svém novém webu ČT Edu nabízí Česká televize tisíce vzdělávacích videí pro učitele, rodiče a pro žáky od předškoláků po středoškoláky. Videa jsou přehledně členěna podle stupňů vzdělávání i témat a jsou vybírána zkušenými učiteli a odborníky.


https://edu.ceskatelevize.cz/

Uzavření mateřské školy do odvolání

Vážení rodiče,

dne 31. 3. 2020 starosta městyse Čestice po projednání s ředitelkou školy rozhodl z důvodů šíření epidemie Covid-19 o prodloužení uzavření mateřské školy do odvolání.

Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví.
 
Martina Kalová

Speciál pro podporu výuky na dálku

Národní pedagogický institut radí rodičům, pedagogům a všem, kdo se podílejí na domácí výuce.

Nové informace k OČR

Nově je poskytnuto v rámci mimořádných opatření OČR na děti do 13 let věku, dva ošetřující se mohou v péči o dítě vícekrát vystřídat (viz odkaz z ČSSZ). 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Nově vyplňují zákonní zástupci k "Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení" také tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření školského zařízení" (viz odkaz z ČSSZ).


Nový tiskopis k OČR k vyplnění a tiskopis k ručnímu vyplnění:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz
https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/VPDUVZ.pdf

 

 

Online vzdělávání

Vážení rodiče, milí žáci, učitelé a přátelé školy,

velice vám děkuji za vaše aktivity, zpětné informace, sdílení v posledních třech týdnech, které vedou ke vzdělávání žáků v online prostředí. Vidím nadšení řady z vás z online prostředí Google Classroom, což je obrovský komunikační nástroj pro spolupráci a sdílení prezentací a úkolů. Přehledně vidíte, co a jak žáci vytváří. Už nyní si říkám, jak se nám zvýšila digitální gramotnost.
 
V současné době již všichni žáci mají Gmailové adresy. Rádi bychom, aby se žáci osamostatnili, abychom tolik nezatěžovali žáky (rodiče) zprávami v různém prostředí. Ministr školství Robert Plaga v pondělí na tiskové konferenci sdělil, že předpokládá otevření škol v polovině května. 
 
Proto na základě zkušeností z posledních týdnů budou vyučující od pondělí 30.3. 2020 komunikovat s dětmi jen přes Gmail, Google Učebny, aby se zadaná práce koncentrovala na jednom místě. 
 
Úkoly budou zpravidla zadávány na jeden týden nejlépe do 8 hodin tak,aby si žáci (rodiče) mohli učení rozložit do daného týdne. Z profilových předmětů budou úkoly zadávány častěji. Pokud budete cokoliv potřebovat, obraťte se na učitele jednotlivých předmětů, rádi pomohou. Budete-li mít v příštím týdnu pocit, že je ze strany školy aktivit pro vaše dítě málo, napište si prosím individuálně o víc úkolů. Opačnou situaci také sdělte vyučujícímu. Na online vzdělávání můžeme půjčit notebook.  
 
Naším společným cílem je samostatnost dětí, zvýšit jejich zodpovědnost a schopnost  řídit si nejen vlastní učení. Obzvlášť v této době je dobré si vytvořit plán, rozvrh činností toho, co budu každý den dělat. Od úklidu, přes sebevzdělávání, společné činnosti, vaření, relaxaci při četbě, malování a sportu až po telefonování se svými nejbližšími.
 
Věřím, že vše společně zvládneme. Představme si tuto situaci i jako výzvu. Zkusme se soustředit na to, jak přežít tuto dobu důstojným, společenským a kulturním způsobem,
ale i online.
 
Děkuji za pochopení a spolupráci v této nelehké době. Přeji pevné zdraví všem kolem nás a opatrujte se.
 
 
Závěrem bych popřála všem učitelům k zítřejšímu svátku citátem od učitele nejpovolanějšího:
 
Rozmluvy probouzejí, oživují a udržují pozornost. Jan Amos Komenský 
 
Martina Kalová

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce na Základní škole a Mateřské škole Čestice pro školní rok 2020/2021 proběhne podle Opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí v období mezi 2. - 28. 4. 2020.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy:         
anhmcjz

2. e - mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na emailovou adresu:
zscestice@tiscali.cz

3. poštou na adresu:                     
Základní škola a Mateřská škola Čestice
387 19  Čestice 148

4. osobní podání:                       
v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem domluvit
termín a čas na telefonu: 776 212 288, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Osobně bude možné podat žádost každou středu mezi 2. – 28. 4. 2020 v předem dohodnutém čase, po dohodě i v jiné dny.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním zvýše uvedených způsobů.


Čestice 23. 3. 2020

Mgr. Martina Kalová

ředitelka školy

 

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Proto psychologické pracoviště MVČR spolu s dalšími dobrovolníky připravilo v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké „Ahoj, já jsem Korona!“. S pomocí této brožury můžeme dětem vysvětlit fakta a pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek.

Autorkou brožury je paní Lies Scau, psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &Transition (USA).

Brožura „Ahoj, já jsem korona!“ byla také inspirací ke vzniku komiksu „Koroňák“ a příručky pro naše české prostředí „Koroňák není kamarád“, která byla adaptována s ohledem na potřeby dětí zejména okolo 8-12 let, využitelná je však i pro mladší děti či dospívající. 

Tento materiál vznikl ve spolupráci psychologického pracoviště Ministerstva vnitra ČR, týmu ICP 2020, Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
a Skautského střediska Uherský Brod.

 

Přerušení provozu mateřské školy od 23.3.2020

Oznámení o uzavření MŠOznámení o uzavření MŠ

Platba stravného na měsíc duben 2020

Z důvodu uzavření základní školy se platby v hotovosti  stravného na měsíc duben 2020 a úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole za měsíc březen 2020  odkládají. 

Zaplatit v hotovosti obědy, stravné a úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole lze až v době, kdy začne vyučování na základní škole.  

Žáci budou mít přihlášené obědy jako obvykle, do této doby mají všichni žáci základní školy obědy odhlášené.  

Přeplatky za odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci.

Platba bezhotovostní převodem – inkasem bude provedena od 23. března 2020. 

Případné dotazy volejte 773 337 611  - školní jídelna Věra Mikešová

 

Ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy


Informace z ČSSZ:
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf


Podle nejnovějších informací ČSSZ může být tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) vydán na žádost zákonného zástupce ihned. Potvrzený formulář může být vydán v kanceláři školy nebo zaslán elektronicky.

Mgr. Martina Kalová

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola

Naše škola se zapojila do programu Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola také naplňuje mnohé ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, podívejte se které a jak.

Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Základní škola a Mateřská škola Čestice,

387 19 Čestice 148

 

Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek 8.00 – 15.00 hod

Elektronická adresa podatelny, adresa elektronické pošty

zscestice@tiscali.cz

Datová schránka

anhmcjz

Další možnosti elektronické komunikace

 

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).

 

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.


Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

 

Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Vybudování odborné učebny pro výuku přírodních věd

Vybudování odborné učebny pro výuku přírodních věd

Na ZŠ Čestice se v červnu – červenci 2019 realizuje projekt ZŠ Čestice – vybudování odborné učebny pro výuku přírodních věd. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Jeho předmětem je kompletně vybavená přírodovědná učebna, kde bude probíhat výuka fyziky, chemie a přírodopisu, pro 30 žáků a 1 učitele včetně její bezbariérové dostupnosti.

Cílem projektu je především zvýšení kvality a efektivity vzdělávání v rámci klíčové kompetence „přírodní vědy“.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy:
ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně - 721 886 178
sborovna - 773 337 455
družina - 773 337 443
účetní školy - 777 126 030

školní jídelna - 773 337 611
mateřská škola - 776 760 088

MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644

E-mail: zscestice@tiscali.cz

bankovní účty:
174 989 576/0300 (inkasa)
289 850 048/0300 (ŠOP)

NÁSTĚNKA

obrázek
Od 6.1.2020 nabízí jídelna možnost odběru obědů pro veřejnost. Přihlašovat se je možné v kanceláři školní jídelny.
Více v sekci Školní jídelna - Formuláře jídelny.

ŠKOLNÍ POKLADNA

obrázek
ID školy pro registraci: 70940185

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

obrázek

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

obrázek

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Domů
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy