logotyp

Aktuality

Lyžák - Zadov 2024

Lyžák - Zadov 2024

Žáci 7. a 8. třídy ZŠ Čestice vyjeli v týdnu 19. - 23. 2. 2024 na lyžařský výcvik na Zadov...





Sešli jsme se u školy a vyrazili na hory.
Z dálky už jsme vyhlíželi,
jestli aspoň trochu sněží.
Na Kobyle trochu bylo,
na tři dny lyžování to vystačilo.
Každý podle vlastních sil,
se sjezdovkou zápasil,
legrace to vážně byla,
většina to dolů sjela.
S červenou barvou na líci,
viděli jsme meteorologickou stanici.
Také jiné šumavské výhledy,
zaujaly naše pohledy.
Každý večer program byl,
ve čtvrtek se hotel roztančil.
Diskotéka totiž byla,
protáhla nám celá těla.
V pátek ještě diplomy a pak už zpátky do školy:-))
Moc jsme si to užili, někteří nohy do bahna bořili.
Skvělá parta, všude smích, za rok možná bude sníh:-))))

Nové webové stránky

Jihočeský kraj spustil nové webové stránky Duše v pohodě, které jsou určeny pro děti, rodiče, učitele, sociální pracovníky a další zájemce z řad odborné či laické veřejnosti, kteří hledají informace a zajímají se o podporu duševního zdraví dětí a mladistvých.

Web Duše v pohodě

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025

Informace k zápisuInformace k zápisu

Kritéria k přijetíKritéria k přijetí

Žádost o přijetí dítěte do MŠŽádost o přijetí dítěte do MŠ

Přerušení provozu mateřské školy o jarních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Činnost našich pěveckých sborů

Pěvecké sbory Sforzato a FortissimoPěvecké sbory Sforzato a Fortissimo

PF 2024

PF 2024

Přerušení provozu mateřské školy o vánočních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Charitativní koncert pro Stonožku

Ve středu 29. 11. se sbory naší školy zúčastnily "stonožkového" koncertu v kostele sv. Markéty ve Strakonicích. Spolu se sbory z dalších dvou základních škol nám zazpívaly několik písní. Následovalo pěvecké vystoupení pedagogů a přátel škol a na závěr zazněla Stonožková hymna v podání všech zpěváků. Moc děkujeme všem, kteří se podílejí na organizaci, paní učitelce Ireně Hartlové, rodičům za spolupráci a především našim dětem za ukázku skvělých pěveckých výkonů. Na tomto koncertě přispěli lidé celkem 15 003 Kč. Tyto peníze poputují do dětského oddělení psychiatrie ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Pythagoriáda

Pythagoriáda

Na konci října se žáci šesté třídy pokusili vyřešit patnáct složitých úloh z matematiky. Alena Smolová, Kateřina Samková a Matouš Bouzek se s tímto úkolem statečně poprali a postoupili do okresního kola ve Strakonicích s ostatními žáky škol v okolí. A zadařilo se jim i v tomto kole ve své kategorii.
Alena Smolová - 2. místo
Kateřina Samková - 3. místo
Matouš Bouzek - 4. místo

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Předvánoční Vídeň 24. 11. 2023

Předvánoční Vídeň 24. 11. 2023

V pátek 24. 11. jsme s žáky 2. stupně vstávali v brzkých ranních hodinách a vyrazili do předvánoční Vídně.

Měli jsme možnost spatřit mnoho architektonických skvostů Vídně (např. Schönbrunn, Vídeňskou státní operu, Burgtheater, Hofburg, katedrálu sv. Štěpána, budovu parlamentu). 

Odpoledne jsme navštívili vánoční trhy, kde na nás díky vánoční výzdobě, vůni cukroví a punče dýchla předvánoční atmosféra. 

Ačkoli byl výlet nabitý, ke konci nám pršelo a někteří nezvládali být v autobuse připoutaní, můžeme říct, že jsme si ho užili.

 

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

Na základě včerejšího neúspěšného jednání školských odborů s vládou, se zaměstnanci školy rozhodli připojit k celostátní výstražné stávce - základní škola bude v pondělí 27. 11. uzavřena. V tento den tedy nebude vyučování a nebude v provozu ani školní družina. Mateřská škola bude v provozu beze změny.

Tato stávka není o platech učitelů. Nesouhlasíme s celkovým snižováním výdajů v oblasti školství, které negativně ovlivní kvalitu vzdělávání, ale také chod školy. Jedná se zejména o následující rozhodnutí MŠMT:

  1. snížení počtu možných odučených hodin (nemožnost dělit třídy na výuku jazyků, informatiky apod.)
  2. snížení úvazků asistenta pedagoga
  3. snížení mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky – uklízečky, kuchařky, školník, jejichž platy jsou již tak dost nízké
  4. snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady, ze kterých jsou hrazeny mimo jiné např. učebnice, výuka plavání

Jsme si vědomi, že uzavření školy řadě z vás způsobí komplikace, přesto věříme, že naše důvody k zapojení do stávky pochopíte. Děkujeme za podporu.

Zaměstnanci ZŠ Čestice

Vyhlášení 29. ročníku soutěže Čestický brambor

Vyhlášení 29. ročníku soutěže Čestický brambor

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 se opět v sále Lidového domu v Česticích sešli mladí umělci, kteří soutěžili ve 29. ročníku Čestického bramboru, aby si převzali ocenění.

Celé dopoledne nás programem provázel Lukáš Dlauhoweský, Veronika Vávrová a školní sbor. Slavnostní předávání začalo vystoupením bubenického tria, následovalo přivítání od paní ředitelky, pana starosty a představení vzácných hostů. Někteří zavzpomínali na Josefa Křešničku, který soutěž zakládal. Nejdůležitější hosté však byli autoři literárních a výtvarných děl, kteří se statečně poprali s letošním tématem: Když zavřu oči…

Nejdřívě byli oceněni autoři výtvarných děl, jejichž díla byla k vidění na sále. Poté se dočkali vyhodnocení i autoři literárních děl, které byly letos opravdu vydařené. Velkým zážitkem pro autory bylo i to, že jejich práci přečetl herec Vilém Udatný, kterému velmi děkujeme. 

Zakončení celého ceremoniálu se ujaly Zdeňka Bouzková, Adéla Makovcová a Mariana Udatná, které nám zahrály, zazpívaly a česky přednesly píseň Imagine od Johna Lennona. Příští rok bude soutěž trochu změněna, ale o tom až příště…

Velké díky patří všem, kteří se podílejí na soutěži Čestický brambor a věnují svůj volný čas. 

 

S čerty nejsou žádné žerty

S čerty nejsou žádné žerty

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se děti z obou tříd mateřské školy a žáci z 1. až 4. třídy vydali do Domu Kultury Strakonice na muzikál S čerty nejsou žádné žerty od Metropolitního divadla Praha. V představení zaznělo spoustu známých písní a hlášek z pohádky S čerty nejsou žerty a všem se moc líbilo.

Burza škol Strakonice

V úterý 31. 10. 2023 jsme vyrazili s osmáky a deváťáky na Burzu školy do Strakonic. Autobus byl hrazený Hospodářskou komorou a odvezl nás od školy na akci a zase zpět. 

Žáci devátých tříd už většinou mají jasnou jasnou představu, kam by rádi směřovali po základní škole, a tak se v Kulturním domě ve Strakonicích zaměřili na své vybrané školy, obešli jejich stánky, zeptali se studentů nebo zástupců škol na vše, co ještě nevěděli, nabrali si letáčky s potřebnými informacemi. Osmáci naopak měli šanci udělat si přestavu, jaké školy v našem regionu vůbec existují, mohli projít více než 50 stánků středních škol a odborných učilišť. Školy se snaží nalákat své budoucí studenty, a tak se často prezentují kromě letáčků také drobným občerstvením, nápoji či ukázkami práce studentů. Velice zajímavá byla např. zastávka u stánku zdravotnické školy, kde sympatičtí studenti měřili tlak i cukr v krvi. 

Po návštěvě burzy jsme se přesunuli do Euroškoly Strakonice, kde pro nás výchovný poradce měl připravenou exkurzi školy s  ukázkami výuky. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a pod vedením studentů a vyučujících si vyzkoušeli jak se učí na Euroškole jazyky, počítačová grafika, sport a dokonce nás všechny obsloužili v místní tréninkové restauraci. 

Děkujeme všem za milé přijetí i za občerstvení, které jsme dostali.

 

Šupčíkův závod ve šplhu

Šupčíkův závod ve šplhu

Závod ve šplhu jsme uspořádali na památku Bedřicha Šupčíka (nar. 22. 10. 1898), sokolského gymnasty, který na olympijských hrách v Paříži v r. 1924 vybojoval první zlatou medaili pro naši novou republiku. Ve šplhu bez přírazu na 8metrovém zvítězil časem 7,2 s.
V týdnu od 16. do 20. října proběhla třídní kola. Jejich vítězky a vítězové se utkali v mezitřídních kolech dne 24. října. Speciální kategorií byl šplh na laně bez přírazu.

Přerušení provozu mateřské školy dne 21. listopadu 2023

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Ředitelské volno dne 21. listopadu 2023

Oznámení o vyhlášení ředitelského volnaOznámení o vyhlášení ředitelského volna

První společné setkání s druháky ze ZŠ Cesta v Písku

Fotogalerie

Od 1. třídy si děti z naší současné 2. třídy dopisují s dětmi ze stejného ročníku ze ZŠ Cesta v Písku.
V průběhu minulého školního roku si jednotliví žáci vyměnili řadu obrázků a dopisů, ale nyní měli konečně možnost vzájemně se poznat a vidět na “vlastní” oči.
Společné setkání proběhlo 11. 10. 2023 v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích, kde děti strávily příjemné dopoledne.

Projektový den - Brambořiště

Fotogalerie

Ve středu 27. 9. jsme se všichni ve škole zapojili do projektového dne s názvem Brambořiště. Pokud jste si po přečtení nadpisu vzpomněli na literárně-výtvarnou soutěž Čestický brambor, pak jsme název projektového dne zvolili správně.

A o co ve středu šlo? Vše vychází z nápadu pojetí Čestického bramboru inovovat. Zkusit soustředit pozornost na samotný proces tvoření (ne na vyhlašování výsledků, jak tomu bylo doposud), nechat děti pracovat přímo ve škole (ne doma) a umožnit jim v rámci tvoření prokázat schopnosti týmové spolupráce. 

Žáci se tedy  ráno dozvěděli téma, které měli zpracovat jak do literární, tak výtvarné podoby. Téma určily tři vylosované předměty - klobouk, část flétny a staré kapesní hodiny. A jen fantazie dětí rozhodla o tom, jak tyto tři předměty ovlivní jejich tvorbu.

Žáci měli možnost pracovat sami, nebo ve dvoučlenných či tříčlenných týmech. V každém případě však měli odevzdat literární i výtvarné zpracování tématu a výsledek bude hodnocen jako celek.

Žáci se s tímto úkolem ,,poprali” statečně a vzniklo několik krásných děl nejen literárních, ale i výtvarných. Díla budou vystavena ve škole, aby se žáci podívali a inspirovali. Všem děkujeme za účast a věříme, že akce nebyla naposled.

Přerušení provozu mateřské školy ve dnech 25. až 27. října 2023

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Ředitelské volno 25. října 2023

Oznámení o ředitelském volnuOznámení o ředitelském volnu

Přerušení provozu mateřské školy dne 29. září 2023

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Ředitelské volno 29. září 2023

Oznámení o ředitelském volnuOznámení o ředitelském volnu

29. ročník soutěže Čestický brambor

Srdečně zveme k účasti v soutěži o Čestický brambor. Věříme, že Vás dané téma osloví.

První den školního roku 2023/2024

První den školního roku 2023/2024Po více jak dvouměsíční pauze i u nás 4. 9. 2023 začal nový školní rok. V naší škole jsme se opět sešli a společně přivítali nové prvňáčky za doprovodu rodičů. Počasí nám přálo, a tak jsme se shromáždili venku na platu. Přivítala nás paní ředitelka a zástupce za městys. Manželé Hartlovi a část pěveckého sboru nám zazpívali již tradiční píseň na přivítanou a vybraní žáci deváté třídy mohli pasovat nové prvňáčky na školáky. Do první třídy nastoupilo 20 žáků s třídní učitelkou Mgr. Marcelou Ouředníkovou. Prvňáčci sice byli trochu nervózní, ale nakonec si pro pasování všichni s úsměvem došli. Určitě jsou připraveni na nové zážitky a zkušenosti. První třída se po přivítání a pasování odebrala s rodiči do třídy, kde řešili školní záležitosti. Ostatní žáci se se svými třídními učiteli vrátili do svých tříd a určitě pokračovali ve vypravování zážitků, které prožili o prázdninách. První den skončil o něco dříve, a tak už po desáté hodině se mohli žáci odebrat do jídelny, domů a někteří do školní družiny. Věříme, že následující školní rok bude pro všechny plný objevování, nových znalostí, ale i radosti ze zajímavých zážitků.

Organizace prvního školního týdne roku 2023/2024

První ročník
4. 9. 2023 začne vyučování v 7:30 hodin a skončí přibližně v 9:00 až 9:30 hodin. Prvňáčci si s sebou vezmou aktovku, přezůvky a zámeček na skříňku do šatny.
Od 5. 9. bude vyučování končit podle rozvrhnu, tj. po čtvrté vyučovací hodině.

Druhý až devátý ročník
První školní den budou žáci končit po třetí vyučovací hodině.
5. 9. bude vyučování ukončeno nejdéle po páté vyučovací hodině. Od 6. 9. bude vyučování končit podle rozvrhu.

Školní jídelna
První školní den bude oběd zajištěn pro žáky 2. až 9. ročníku, kteří ho budou mít do 31. 8. zaplacen (hotově nebo inkasem).
Žáci 1. ročníku mají oběd přihlášen od 5. 9.

Školní družina
Provoz školní družiny bude zahájen již od 4. 9. 

Základní škola a Mateřská škola Čestice

Čestice 148, 387 19

E-mail: zscestice@tiscali.cz

Telefonní kontakty:

ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně ředitelky - 721 886 178
účetní, kancelář - 777 126 030
koordinátorka ICT - 777 126 988
školní psycholožka - 722 973 316

školní jídelna - 773 337 611

družina Vlková - 725 361 382
družina Suchá - 739 031 224
družina Sluková - 723 485 830

mateřská škola - 776 760 088
MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644
Základní škola a Mateřská škola Čestice, okres Strakonice, Čestice 148, příspěvková organizace

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy