logotyp

Aktuality

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • dětí v mateřské škole
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

 
Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci).

Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Ošetřovné:  Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání, nadále je povoleno konání přijímacích zkoušek.

Žáci a děti (předškoláci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem mají možnost odebrat oběd i v době distanční výuky. Pokud o obědy máte zájem, přihlašte si je ve školní jídelně telefonicky (773 337 611) nebo mailem (mikesova@skolacestice.cz) nejpozději do pondělí 1. 3. 2021 do 7:00.

Povinné nošení respirátorů nebo chirurgických roušek

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 25. února 2021 je povinnost pro všechny osoby pohybující se v budovách naší školy nosit ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo chirurgickou roušku.

Toto opatření se nevztahuje na děti v mateřské škole.

Přihláška na střední školy

Formulář zdeFormulář zde

Prodloužení opatření

Na základě rozhodnutí vlády bude provoz školy pokračovat do odvolání ve stávajícím režimu.

Provoz školy od 4. ledna 2021

Provoz mateřské školy:

 • Je zachován jako doposud.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

 Provoz základní školy:

 • Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Obědy mají všichni od 4. 1. 2021 přihlášeny. Pokud nebudou ve škole, prosíme včas odhlásit.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. U žáků 3.-9. tříd budou obědy od 4. 1. 2021 plošně odhlášeny. Pokud chtějí žáci odebírat stravu, musí se znovu přihlásit do 31. 12. 2020.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Ranní i odpolední školní družina bude pro prezenčně vzdělávané žáky zajištěna.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Změna ceny stravného pro veřejnost

Od 1. 1. 2021 dochází ke změně ceny oběda pro cizí strávníky.

Obnova a modernizace vybavení tělocvičny

Naší škole se podařilo získat z dotačního programu Jihočeského kraje  pro rok 2020 Podpora sportu – Opatření č. 3 - Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí finanční prostředky ve výši 30 000,- Kč na projekt Obnova a modernizace vybavení tělocvičny. Finanční prostředky jsme použili na nákup vybavení do tělocvičny. Finanční spoluúčast zřizovatele je 10 911,- Kč. Z celkových prostředků 40 911,- Kč byla zakoupena gymnastická kladina, dopadová žíněnka pro přeskok, halové fotbalové branky, sítě do florbalových branek, volejbalová síť s lankem, agility žebřík a  tréninkové překážky Spartan Multi pro zlepšování koordinace a pohybových dovedností našich žáků. Nové pomůcky zcela jistě pomohou zkvalitnit tělesnou přípravu našich žáků.

Mgr. Roman Heimlich, učitel ZŠ a MŠ Čestice.

Přeměna zahrady ve školce

Pozvánka na podzimní brigádyPozvánka na podzimní brigády

Roušky i při vyučování

Vážení rodiče,

s účinností od pátku 18. září 2020 se pro žáky i učitele druhého stupně v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Ochrana dýchacích cest nebude vyžadována při vzdělávacích aktivitách, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, hra na dechové nástroje apod. Pro žáky a učitele prvního stupně se režim nemění, roušky budou nadále nosit jen ve společných prostorách školy. 

Rouškou se děti chrání navzájem a současně pak chrání i své nejbližší okolí po návratu ze školy. Děkujeme za pochopení.

Exkurze Ekofarma Horní Chrášťany u Lhenic (2. + 3. třída)

V rámci projektu Skutečně zdravá škola navštívili dne 17. 9. 2020 žáci 2. a 3. třídy Ekofarmu v Horních Chrášťanech u Lhenic. Děti zažily jeden krásný den na farmě, kde si mohly nakrmit i pohladit některá zvířata. Součástí exkurze byla i ochutnávka zdejších produktů.

Foto z exkurze:

 

Nemocné děti a žáci

Vážení rodiče,

v tomto týdnu nám přišlo do školy několik nemocných dětí se zvýšenou teplotou a příznaky akutního onemocnění (rýma, kašel). Prosíme, abyste do školky a školy posílali pouze zdravé děti a žáky. Věnujte pozornost přiloženému návodu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Důležité upozornění

S platností od 1. 9. 2020  končí na naší škole sběr papíru a baterií. Nadále využívejte služeb sběrného dvora v obci.
Děkujeme.

Roušky ve škole

Vážení rodiče,
ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo na základě doporučení expertů a jejich týmů o plošném zavedení roušek ve vnitřních prostorách od čtvrtka 10. 9. 2020. Detaily rozhodnutí oznámí ministerstvo v průběhu dne.
Vyčkáme upřesnění ministerstva školství, nicméně od zítra musí být žáci do školy vybaveni dvěma rouškami a sáčkem k jejich ukládání. 
V základní škole není možné doprovázet žáky do vnitřních prostor. Záležitosti žáků je nutno vyřizovat dálkově (telefonicky, emailem, eŽK). Vstup cizích osob bez předchozí domluvy s ředitelstvím školy je zakázán.
Děkuji za pochopení
Martina Kalová

Čestický brambor 2020

PozvánkaPozvánka

Změny ve školních řádech

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 platí nový Školní řád (https://www.skolacestice.cz/soubor-skolni-rad-platny-od-1-zari-2020-20-.pdf). Věnujte prosím zvýšenou pozornost zejména níže uvedeným bodům, Dodatku ke školnímu řádu na školní rok 2020/2021 (https://www.skolacestice.cz/soubor-dodatek-ke-skolnimu-radu-na-skolni-rok-2020-2021-256-.pdf) a Dodatku k řádu školní družiny na školní rok 2020/2021 (https://www.skolacestice.cz/soubor-dodatek-k-radu-skolni-druziny-na-rok-2020-2021-257-.pdf).

I. Práva a povinnosti žáků
   Chování žáka - 4. Mobilní telefony
IV. Docházka do školy - 13. a 14. Distanční vzdělávání

Děkujeme za spolupráci.

Změna průběhu prvního dne školního roku 2020/21

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k epidemiologické situaci a nepříznivému počasí se 1. září 2020 neuskuteční slavnostní shromáždění.

V 7:30 tedy žáky 2. – 9. ročníku přivítají  třídní učitelé v kmenových třídách.

Pro prvňáčky a jejich doprovod bude připraveno slavnostní zahájení ve třídě. Přivítá je i pan starosta Milan Žejdl. První den pro naše prvňáčky bude končit kolem 9. hodiny a oběd mají v tento den odhlášen.

Prosíme rodiče prvňáčků, aby při vstupu do školy měli nasazené roušky.

Věříme, že opatření, která činíme především v zájmu co největší bezpečnosti dětí, chápete a že si první školní den všichni užijeme.

Školní rok 2020/2021 v naší škole

Náš Náš "manuál"

Nový školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 1. 9. 2020 v 7:30 hodin zahájíme školní rok 2020/2021 slavnostním přivítáním prvňáčků a ostatních žáků na zahradě školy. Pokud bude nepříznivé počasí, slavnostní zahájení proběhne v respiriu školy, v tomto případě by všichni účastníci shromáždění měli mít roušky.  První školní den budou žáci končit po 3. vyučovací hodině.

Od středy 2. 9. 2020 bude výuka probíhat podle rozvrhu.

Školní družina zahájí pro přihlášené žáky svůj provoz v úterý 1. 9. 2020 (6:30 - 16:00).

Vstup do areálu bude po dobu přístavby školy zadním vchodem.

Těšíme se na Vás a přejeme pohodový a úspěšný návrat do školních lavic!

Obědy a platba stravného

Vážení rodiče,

děti, které mají platbu obědů inkasem a odevzdaly přihlášku ke stravování mají automaticky obědy přihlášené od úterý 1. září 2020 .   

V hotovosti je možné zaplatit obědy na měsíc žáří od pondělí 24. srpna od 7 do 14 hodin  ve školní jídelně.

Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku ke stravování na nový školní rok 2020/21, můžete si ji vyzvednout ve školní jídelně či na stránkách základní školy - https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50 a odevzdat osobně nebo poslat na adresu mikesova@skolacestice.cz.

Případné dotazy volejte 773 337 611 nebo pište na adresu mikesova@skolacestice.cz 

Stravné a úplata

Stravné

Vážení rodiče,

přeplatky za odhlášené obědy v době uzavření Základní školy a mateřské školy Čestice budou odečteny postupně ze stravného na měsíc květen, červen a září 2020.   

Žákům 9. ročníku bude přeplatek stravného vrácen v hotovosti nebo bezhotovostním převodem po 30. 6. 2020.

   
Přihlášku ke stravování na nový školní rok 2020/21  si vyzvedněte ve školní jídelně nebo na stránkách základní školy  https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50.                                                                                                        

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve školní jídelně nebo pošlete naskenovanou na emailovou adresu mikesova@skolacestice.cz nejpozději do 30. 6. 2020.

                                                                                                                       

Platba obědů na září 2020 :

-       bezhotovostním převodem – inkasem bude provedena od 20. srpna 2020 

-       v hotovosti od 24. srpna 2020

 

Úplata za předškolní vzdělávání a školní družinu

Po dohodě se zřizovatelem bude úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben
a květen 2020 prominuta.

Úplata za školní družinu nebude za březen až červen 2020 vybírána.

 
Případné dotazy volejte 773 337 611  - školní jídelna Věra Mikešová


Děkujeme Vám za pochopení.

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola

Naše škola se zapojila do programu Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola také naplňuje mnohé ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, podívejte se které a jak.

Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Základní škola a Mateřská škola Čestice,

387 19 Čestice 148

 

Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek 8.00 – 15.00 hod

Elektronická adresa podatelny, adresa elektronické pošty

zscestice@tiscali.cz

Datová schránka

anhmcjz

Další možnosti elektronické komunikace

 

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).

 

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.


Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

 

Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy:
ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně - 721 886 178
sborovna - 773 337 455
družina - 773 337 443
účetní školy - 777 126 030

školní jídelna - 773 337 611
mateřská škola - 776 760 088

MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644

E-mail: zscestice@tiscali.cz

bankovní účty:
174 989 576/0300 (inkasa)
289 850 048/0300 (ŠOP)

NÁSTĚNKA

obrázek
Od 6.1.2020 nabízí jídelna možnost odběru obědů pro veřejnost. Přihlašovat se je možné v kanceláři školní jídelny.
Více v sekci Školní jídelna - Formuláře jídelny.

ŠKOLNÍ POKLADNA

obrázek
ID školy pro registraci: 70940185

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

obrázek

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

obrázek

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Domů
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy