logotyp

Aktuality

POKOS - 25. 6. 2021

V pátek 25. 6. 2021 se šest žáků z naši školy zúčastnilo krajské soutěže POKOS (Příprava občana k obraně státu) v Českých Budějovicích. Soutěže se mohlo zúčastnit jen vybraný počet družstev (max. 6). Naše družstvo, ve složení Iveta Vávrová, Tereza Hradecká, Barbora Zdeňková, Matěj Čajan, Lukáš Grabmüller a Radek Nikodem, obsadilo 1. místo.

Foto

Rozloučení s deváťáky

Rozloučení s deváťákyVe středu 30. 6., poslední den školního roku 2020/2021, jsme se s dojetím rozloučili s letošní devátou třídou. Našim 20 absolventům nejprve popřál starosta Milan Žejdl, štěstí v budoucím studiu i životě jim popřála paní ředitelka naší základní školy a poté obdrželi své poslední vysvědčení od třídní učitelky Barbory Tomanové a šerpu od paní učitelky Julie Pomahačové. Následovala dojemná píseň na rozloučenou a také krásná prezentace žáků deváté třídy, ve které jsme se dozvěděli základní údaje o budoucím studiu, ale také vtipné charakteristiky každého z žáků následované fotografiemi z dětství. Spousta z nás uronila nejednu slzu dojetí, neboť se nám po této partě bude stýskat. 

Žáci 1. - 8. třídy se pak spolu se svými třídními učiteli odebrali do tříd, kde obdrželi svá vysvědčení také oni. S devátou třídou jsme se na závěr rozloučili tradičním špalírem.

Děkujeme všem rodičům za trpělivost a spolupráci v době mimořádných opatření.

Všem žáků přejeme pohodové prázdniny a těšíme se na Vás 1. září ve školním roce 2021/2022.

Foto

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady proběhly dne 28. června 2021 od 11:00 do 16:30 hodin. Dostavilo se 28 zákonných zástupců žáků, účast je zaznamenána na prezenčních listinách – seznamech žáků celé školy. Každý zákonný zástupce obdržel hlasovací lístek, který po označení kandidáta, kterého volí, vhodil do hlasovací urny.

 Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

a) pan Michal Němec byl zvolen 25 hlasy z 28 hlasovacích lístků

b) paní Karolína Probst získala 3 hlasy z 28 hlasovacích lístků

 Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří se zúčastnili voleb.

Stravné

Vážení rodiče,

přeplatky za odhlášené obědy v měsíci květnu a červnu 2021 budou odečteny ze stravného na měsíc září 2021.

Žákům 9. ročníku bude přeplatek stravného vrácen v hotovosti do 30. 6. 2021 nebo bezhotovostním převodem po 30. 6. 2021.

Přihlášku ke stravování na nový školní rok 2021/22  si vyzvedněte ve školní jídelně nebo na stránkách základní školy  https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50.                                                                                                       
Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve školní jídelně nebo pošlete naskenovanou na emailovou adresu mikesova@skolacestice.cz nejpozději do 30. 6. 2021.

Platba obědů na září 2021 :

-       bezhotovostním převodem – inkasem bude provedena od 20. srpna 2021

-       v hotovosti od 23. srpna 2021

Případné dotazy volejte 773 337 611  - školní jídelna Věra Mikešová

Kandidátní listina

pro volby do školské rady při Základní škole a Mateřské škole Čestice

konané dne 28. 6. 2021

Kandidáti:

1. Michal Němec, MBA; Zahorčice

2. Karolína Probst; Čestice


Nabídka volného místa

Od 1. září 2021 přijmeme paní učitelku/pana učitele na výuku českého jazyka a literatury, nejlépe v kombinaci s dějepisem.

Nabízíme prostředí moderní školy v krásné přírodní zahradě s dobrým kolektivem žáků i pracovníků.

Těšíme se na váš profesní životopis, praxe a reference vítány, vhodné i pro absolventy.

Nabízíme profesní růst, skvělou kuchyni, vlídné a přátelské zacházení.

Zápis k předškolnímu vzdělávání - rozhodnutí

Hromadné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzděláváníHromadné rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

eTwinning

V těchto dnech v naší škole končíme projekt eTwinning, do kterého jsme se letos zapojili se sedmáky a osmáky. Letos jsme vybrali aktuální téma Covid 19 Abnormal - Not me a připojili se k několika dalším školám z Turecka, Rumunska a Polska. 

Původně jsme si tímto projektem chtěli jen trochu oživit distanční výuku a navázat nové kontakty na komunikaci v angličtině, ale záhy jsme zjistili, že jsme našli tým velice akčních tureckých kolegů. 

Od dubna jsme tedy intenzivně každý týden pracovali na zadaných úkolech, zkoušeli různé zajímavé aplikace a programy na vytváření loga, sloganu, kreslili jsme obrázky a dělali koláže. Měli jsme dokonce několik online setkání se studenty z ostatních škol. 

Ke konci projektu se už pracovalo v týmech namíchaných z různých evropských škol a vymýšlela se společná báseň Akrostich. Závěrečná práce bylo vytvoření společné elektronické online knihy o hrdinovi v době Covidu. 

(Odkaz ke shlédnutí eBooku zde:

https://www.storyjumper.com/book/showframe/108318616/60afcea9b4744#page/1 )


Práce všech škol zapojených do projektu možné si prohlédnout v této online výstavě, i naše škola zde má několik svých panelů.

https://www.emaze.com/@AOTQWLFIW/welcome-to-the-exhibition-of-e-twinning-prject-covid-19


Děkuji všem zúčastněným žákům z naší školy za snahu a aktivitu, s jakou se do projektu zapojili, za jejich volný čas, který museli obětovat někdy i o víkendu nebo po večerech, kdy byla jedinečná možnost sejít se s partnery z různých časových pásem. Myslím si, že se jim investovaná energie v životě rozhodně bude hodit!


Hana Rezková

 

Volby do školské rady na období 2021 - 2024

Informace k volbámInformace k volbám

NávratkaNávratka

Projekt Společný jazyk – společná budoucnost

ZŠ Čestice navázala v rámci  projektu podporovaného Evropskou unií v tomto školním roce nové partnertství se základní školou Grundschule Schönberg v Bavorsku. Čestické děti se mohly přihlásit do nepovinného kroužku němčiny. Na bavorské straně probíhá kroužek češtiny.

Výuka začala v říjnu minulého roku. Smyslem projektu je, aby se děti naučily základům jazyka našich sousedů, poznaly nové kamarády a jejich zemi. To vše při osobním setkávání. Tomu ovšem nepřála koronavirová situace. Vyučování probíhalo online, společná akce byla nakonec uspořádána také online.

Děti se tak konečně mohly setkat se svými německými vrstevníky. V úterý 18. května 2021 se na platformě DINA.international uskutečnila společná jazyková animace.

Celou akci provázeli česky a německy 2 jazykoví moderátoři. Nejprve se děti navzájem představily, střídavě v němčině a češtině, poté si zahrály několik jazykových a pohybových her, také střídavě v češtině a v němčině. Na otázku moderátorů, jak se jim setkání líbilo,  hodnotili všichni palcem nahoru. Na závěr děti vyjádřily přání, aby se mohly setkat osobně.

Projekt pokračuje ještě příští školní rok, tak doufejme, že k osobním kontaktům dojde.

Děti prožily příjemné odpoledne se svými novými německými kamarády, něco nového se naučily, získaly praktickou zkušenost s cizím jazykem a hlavně mají motivaci k učení se němčiny.

Byli jste moc šikovní, milí malí němčináři, mám z vás radost!

Dana Křížová

lektorka

Přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem školy bude provoz mateřské školy na období hlavních prázdnin školního roku 2020/21 přerušen od pondělí 12. 7. 2021 do pátku 20. 8. 2021. Otevřeno bude opět od 23. 8. 2021.

Stravné a úplata

Stravné

Vážení rodiče,

přeplatky za odhlášené obědy v době uzavření Základní školy a mateřské školy Čestice budou odečteny postupně ze stravného na měsíc květen, červen a září 2020.   

Žákům 9. ročníku bude přeplatek stravného vrácen v hotovosti nebo bezhotovostním převodem po 30. 6. 2020.

   
Přihlášku ke stravování na nový školní rok 2020/21  si vyzvedněte ve školní jídelně nebo na stránkách základní školy  https://www.skolacestice.cz/stranka-formulare-jidelny-50.                                                                                                        

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve školní jídelně nebo pošlete naskenovanou na emailovou adresu mikesova@skolacestice.cz nejpozději do 30. 6. 2020.

                                                                                                                       

Platba obědů na září 2020 :

-       bezhotovostním převodem – inkasem bude provedena od 20. srpna 2020 

-       v hotovosti od 24. srpna 2020

 

Úplata za předškolní vzdělávání a školní družinu

Po dohodě se zřizovatelem bude úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben
a květen 2020 prominuta.

Úplata za školní družinu nebude za březen až červen 2020 vybírána.

 
Případné dotazy volejte 773 337 611  - školní jídelna Věra Mikešová


Děkujeme Vám za pochopení.

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola

Naše škola se zapojila do programu Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Program Skutečně zdravá škola také naplňuje mnohé ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, podívejte se které a jak.

Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Základní škola a Mateřská škola Čestice,

387 19 Čestice 148

 

Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek 8.00 – 15.00 hod

Elektronická adresa podatelny, adresa elektronické pošty

zscestice@tiscali.cz

Datová schránka

anhmcjz

Další možnosti elektronické komunikace

 

Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .mpeg-2, .mpeg-1, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).

 

Podatelna v žádném případě nepřijímá spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)!

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Datové zprávy lze doručit na technických nosičích - CD, DVD, flash disk.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.


Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud příjemce zjistí, že dokument doručený v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

 

Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy:
ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně - 721 886 178
sborovna - 773 337 455
družina - 773 337 443
účetní školy - 777 126 030

školní jídelna - 773 337 611
mateřská škola - 776 760 088

MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644

E-mail: zscestice@tiscali.cz

bankovní účty:
174 989 576/0300 (inkasa)
289 850 048/0300 (ŠOP)

NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ POKLADNA

obrázek
ID školy pro registraci: 70940185

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

obrázek
obrázek
Od 6.1.2020 nabízí jídelna možnost odběru obědů pro veřejnost. Přihlašovat se je možné v kanceláři školní jídelny.
Více v sekci Školní jídelna - Formuláře jídelny.

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

obrázek

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Domů
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy