Jméno:
Heslo:

Volba do školské rady – 12. 4. 2018

Volba do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhne dne 12. 4. 2018 v respiriu základní školy v době konzultací (třídních schůzek) od 15.15 do 17.00 hodin.

Vyzývám Vás k podání návrhů kandidátů na členy školské rady. Konec lhůty k podání návrhů bude do 26. 3. 2018. Dne 28. 3. 2018 bude zveřejněna listina kandidátů navržených zákonnými zástupci žáků na webové stránce školy (www.skolacestice.cz a u hlavního vchodu).

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasování, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné přelepkou s razítkem školy. Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami, tj. jeden kandidát. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

Přípravný výbor:

Mgr. Barbora Tomanová

Mgr. Milena Maňhalová

Mgr. Marcela Ouředníková

Mgr. Martina Kalová, ředitelka školy

 Návrh

 

kandidáta na člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

 

 

Ročník a jméno žáka:……………………………………………………………….

 

 

Jméno zákonného zástupce: ………………………………………………………..

 

Věk, povolání……………………………………………………………………….

 

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………...

 

Podpis kandidáta:

 

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy: Mgr. Martina Kalová – ředitelka školy
Mgr. Pavla Horáková - zástupkyně ředitelky školy
Tel: +420 383 396 231
Mob.. +420 776 21 22 88

školní jídelna: +420 383 396 490
mateřská škola: +420 383 396 215, +420 776 760 088

E-mail: zscestice@tiscali.cz

NÁSTĚNKA

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.

Rodičům budoucích prvňáčků

obrázek
Několik málo rad pro DOBRÝ START..
..KAŽDÉHO PRVŇÁČKA

NOVINKY

Fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie najdete zde

Aktuální jídelníček

Aktuální jídelníček pro týden naleznete zde.
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy