logotyp

2022/2023

Organizace prvního týdne školního roku 2022/23

První ročník
1. 9. 2022 začne vyučování v 7:30 hodin a skončí přibližně v 9:00 až 9:30 hodin. Prvňáčci si s sebou vezmou aktovku, přezůvky a zámeček na skříňku do šatny.
2. 9. bude vyučování končit po čtvrté vyučovací hodině.

Druhý až devátý ročník
První školní den budou žáci končit po třetí vyučovací hodině.
2. 9. bude vyučování ukončeno nejdéle po páté vyučovací hodině.

Školní jídelna
První školní den bude oběd zajištěn pro žáky 2. až 9. ročníku, kteří ho budou mít do 31. 8. zaplacen (hotově nebo inkasem).
Žáci 1. ročníku mají oběd přihlášen od 2. 9.

Školní družina
Provoz školní družiny bude zahájen již od 1. 9. 


Seminář a degustace v rámci Skutečně zdravé školy

V pondělí 12. září 2022 proběhl v rámci programu Skutečně zdravá škola praktický seminář pro kuchařky spojený s ochutnávkou pro veřejnost Jak vařit z čerstvých sezónních potravin. Účastnice vařily např. luštěninový dip, zeleninové muffiny, jáhlový pudink, jahelník se švestkami a jablky, karbanátky z červené řepy se slunečnicovými semínky, netradiční saláty... Děkujeme Ing. Lence Pokorné za inspiraci a rady do kuchyně.

Fotogalerie

Kroužky v ZŠ Čestice

Nabídka kroužků 2022/23Nabídka kroužků 2022/23

Pohyb pro ženy - nabídka pro maminky (nejen) čestických školáků

Pohyb pro ženy - nabídka pro maminky (nejen) čestických školákůVážení rodiče - milé maminky, informujeme vás o možnosti účastnit se otevřených lekcí / individuálních tréninků v oboru "Zdravotní tělovýchovy" pro ženy, které vede paní Klára Benešová, maminka jednoho z našich druháčků.

Ukliďme městys Čestice

Naše škola se opět zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. Dali jsme si za cíl uklidit městys Čestice a jeho nejbližší okolí. Akce proběhla v pátek 23. září. Do úklidu se zapojili žáci všech ročníků se svými učiteli.

Fotogalerie

Přerušení provozu mateřské školy o podzimních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Společný jazyk - společná budoucnost

Exkurze v Techmanii v PlzniExkurze v Techmanii v Plzni

Třídní schůzky a schůzka Sdružení rodičů

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají dne 10. 11. 2022 od 15.15 v jednotlivých třídách. Schůzka Sdružení rodičů poté proběhne od 16.00 ve školní jídelně.

Digitalizujeme školu

Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doučování žáků

ZŠ Čestice je zapojena do projektu „Doučování žáků škol“ – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Vyhlášení výsledků 28. ročníku Čestického bramboru aneb Bylo nebylo

Ve čtvrtek 24. 11. se úspěšní autoři literárních a výtvarných prací setkali v sále Lidového domu v Česticích, aby si zde převzali zaslouženou cenu.

Díky tématu letošního ročníku, se dopoledne neslo v pohádkovém duchu. Ale bylo také vážné, když jsme zavzpomínali na Josefa Křešničku, který stál u zrodu této soutěže. Nejdůležitější však byli již výše zmínění autoři oceněných prací.

Výtvarné práce jsme si mohli v sále prohlédnout, literární si poslechnout. Zde je třeba poděkovat herci Vilému Udatnému, který se ujal čtení básní (a nejen básní) umístěných na prvním místě, a ukázal, jak důležitá je pro vyznění textu práce s hlasem.

Celým dopolednem nás provázeli naši deváťáci Tereza Strnadová a Jakub Valenta.  O hudební program se postaral nejen pěvecký sbor, ale také jeden z hostů, Václav Novák, který nám zazpíval píseň o Sněhurce.

Dopoledne bylo zakončeno za zvuku bubnů, jak jinak, než vyhlášením nového tématu -  ,,Když zavřu oči….”

V závěru článku bych ráda poděkovala nejen těm, kteří se vyhlášení výsledků zúčastnili, ale všem, kteří se do soutěže zapojili a věnovali tvorbě svůj volný čas. 

Mgr. Barbora Tomanová

Koncert pro Stonožku

Ve středu 23. listopadu se uskutečnil v Kostele sv. Markéty ve Strakonicích koncert pro Stonožku. Zazpívaly zde sbory ze ZŠ Čestice, ZŠ Dukelská Strakonice, ZŠ Štěkeň a sbor PePř.

Videogalerie

Turnaj ve florbale - mladší žáci

Florbalový turnaj - 22. listopaduFlorbalový turnaj - 22. listopadu

Přerušení provozu o vánočních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Šupčíkův závod ve šplhu

Zpráva + výsledkyZpráva + výsledky

Turnaj ve florbale - starší žáci

Florbalový turnaj - 6. prosinceFlorbalový turnaj - 6. prosince

Odebírání obědů v době nemoci

Oběd ze školní jídelny je možno si vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka v jídlonosiči v době výdeje oběda od 11:30 do 12:00 hodin. V ostatní dny nepřítomnosti nemá žák na dotovaný oběd nárok.

Zdůvodnění:
Školský zákon stanovuje, že dětem v mateřských školách, žákům základních škol je poskytována dotace na mzdové a věcné režie školního stravování po dobu jejich pobytu ve škole. Rodiče platí pouze náklady na potraviny. Pokud dítě není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. Prováděcí vyhláška o školním stravování stanovuje, že první den neplánované nepřítomnosti strávníka se nepočítá. Pokud dítě onemocní a nestačí si odhlásit oběd, první den nemoci na dotovaný oběd nárok má. Oběd se tedy může odnést domů nebo prostě propadne.

My v tom Jihočechy nenecháme

Vážení rodiče,
naše škola se zapojí do dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme. Žádosti je možné podávat nejpozději do 10. 1. 2023 v ředitelně školy. Informace k programu naleznete v odkazu níže. 

Finanční prostředky budou poskytnuty žadatelům bezhotovostním převodem až po přiznání dotace Zastupitelstvem Jihočeského kraje během 1. poloviny roku 2023.


Informace k programu

PF 2023

PF 2023

Školní psycholog v naší škole

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou České Budějovice se nám podařilo z Operačního programu Jan Amos Komenský zajistit školního psychologa – Mgr. Barboru Šmídovou. Školní psycholog se postupně stává standartní součástí škol. V naší škole bude Mgr. Šmídová přítomna každý čtvrtek. Cílem jejího působení bude udržování dobrého třídního i školního klimatu a řešení aktuálních obtíží. Na školního psychologa se mohou obracet žáci i rodiče.

Vzpomínka na paní učitelku Kramlovou

Nekrolog Jarmily Kramlové (23.11.1929 - 13.1.2023)

Přerušení provozu mateřské školy o jarních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Informace k zápisuInformace k zápisu

Kritéria k přijetíKritéria k přijetí

Desatero pro rodiče dětíDesatero pro rodiče dětí

Změna výše stravného od 1. dubna 2023

Oznámení o změněOznámení o změně

Noční velikonoční běh

Noční velikonoční běhVe středu 5. 4. 2023 ZŠ a MŠ Čestice ve spolupráci se Sdružením rodičů pořádá Noční velikonoční běh od 19.00 do 21.00 hodin. Start je na zámku v Česticích. Trasa je dlouhá asi 3 km, vede ulicemi městyse. Mapka bude k dispozici na startu, v cíli Vás čeká malé občerstvení. Kdo se necítí na běh, může trasu projít pěšky. Všichni jste srdečně zváni.

Pionýrský sedmikvítek

Oblastní kolo - článekOblastní kolo - článek

Velikonoční dílny 5. 4. 2023

Noční velikonoční běh 5. 4. 2023

Dne 5. dubna se uskutečnil první ročník Nočního velikonočního běhu. Tuto akci uspořádala ZŠ a MŠ Čestice ve spolupráci se Sdružením rodičů. Aktivně se zúčastnilo 135 běžců a všichni celkem uběhli 696 km, což je přibližně vzdálenost z Čestic až k Jadranu - k chorvatské Pule.
Na nádvoří bylo pro běžce připraveno drobné občerstvení a pro děti malý suvenýr. V průběhu celé akce panovala příjemná atmosféra a nikdo se na trase neztratil ani nezranil.
Doufáme, že jsme tímto založili novou tradici. Všem děkujeme za účast i pomoc a těšíme se na další ročník.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

V pátek 14. dubna 2023 se na naší škole konal zápis k základnímu vzdělávání. Ve škole jsme přivítali 18 dětí se svými rodiči, prarodiči a sourozenci. O odklad přišli požádat zákonní zástupci čtyř dětí. Dodatečný zápis k základnímu vzdělávání se uskutečnil 5. května 2023 a dorazily na něj 3 děti. Setkání s budoucími prvňáčky bylo velmi příjemné a děti nadšeně předvedly, co všechno se za svůj život už stačily naučit. Domů si odnesly upomínkový list na tuto důležitou událost a drobný dáreček od žáků ze školní družiny. Všichni se již těšíme na další setkání.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024Seznam přijatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách

Oznámení o přerušeníOznámení o přerušení

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 20. 6. 2023 v 15.00 hodin v mateřské škole.

Pozvánka na školní slavnost

Pozvánka na školní slavnost
Základní škola a Mateřská škola Čestice, okres Strakonice, Čestice 148, příspěvková organizace

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy