logotyp

Zájmové kroužky

V mateřské škole mohou děti navštěvovat následující kroužky:

- Angličtina pro nejmenší
- Šikovné ručičky

Kroužek Šikovné ruce - informace

                 K R O U Ž E K
        „Š I K O V N É   R U C E

 

 

Kroužek je zaměřen na seznamování a osvojování si zajímavých tradičních i netradičních výtvarných a pracovních technik, postupů a materiálů. Rozvíjení fantazie, podněcování spontálnosti dětského výtvarného projevu.

 

Každé dítě prožije radost, kterou mu přinese tvoření a pocit úspěchů z výsledného díla.

 

Kroužek bude probíhat vždy 1x za 14 dní od 14.15 hodin v pondělí na třídě „Ježků“.

 

Cíl:

  • Rozvoj jemné motoriky, jemného pohybu prstů

  • Rozvoj citu pro různé materiály

  • Rozvoj estetického a prostorového cítění

  • Rozvoj volních vlastností / pečlivost, cílevědomost, trpělivost, přesnost 

  • Rozvoj pracovních návyků / správné držení pracovního nástroje 

  • Dodržování zásad bezpečnosti a hygieny

 

Příklady nabízených činností, které budou doplňovány a obohacovány

Práce s drobným přírodním materiálem

  • Modelína, plastelína, modelovací hmota, domácí modelína, slané těsto, tvrdnoucí hmota …

Činnosti :

Hnětení, válení, mačkání, vykrajování

 

Práce s papírem

Měkký papír, tvrdý papír, karton, lepenka, krepový papír

Činnosti:

Skládání, slepování, stříhání, mačkání, překládání, nalepování

Práce s textilem – látka, provázek, vlna

Látka, provázek, vlna, lýko, chemlon……

Činnosti :

Nalepování, uzlování, vázání, stříhání, navlékání……

Práce s barvou a lepidlem

Lepidlo v tyčce, Herkules, klovatina, různé druhy tekutých barev, prstové barvy, vodovky, tempery…..

Činnosti:

Natírání a roztírání v ploše štětcem, otisk netradičního materiálu, otisk prstem, spojování lepidla   a barvy…..

 

 

Jednotlivé práce a výrobky budou vystaveny v šatně „Ježků“ k nahlédnutí rodičům.

 

Podle možností zapojení do výtvarných soutěží s kolektivními prácemi dětí z kroužku                        Vánoce,Hasiči,Čestický brambor,……


RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy:
ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně - 721 886 178
družina Vlková - 725 361 382
družina Suchá - 739 031 224
družina Sluková - 723 485 830
účetní, kancelář - 777 126 030
koordinátor ICT - 777 126 988
školní psycholog - 722 973 316

školní jídelna - 773 337 611
mateřská škola - 776 760 088

MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644

E-mail: zscestice@tiscali.cz

bankovní účty:
174 989 576/0300 (inkasa)
289 850 048/0300 (ŠOP)

NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ POKLADNA

obrázek
ID školy pro registraci: 70940185

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

obrázek

STRAVA.CZ

obrázek
obrázek
Od 6.1.2020 nabízí jídelna možnost odběru obědů pro veřejnost. Přihlašovat se je možné v kanceláři školní jídelny.
Více v sekci Školní jídelna - Formuláře jídelny.

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.
Domů
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy