logotyp

Aktuality MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. 

Zápis se koná podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 34 odst. 2

 od středy 5. května do středy 12. května 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání 

  • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona). 

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

  1. do datové schránky školy: anhmcjz 
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): zscestice@tiscali.cz
  3. poštou: Základní škola a Mateřská škola Čestice, 387 19 Čestice 148
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné si předem domluvit termín a čas na tel: 776 760 088, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Další informace 

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.. 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. 

 

Mgr. Martina Kalová

ředitelka školy  

Čestice, 25. března 2021                     

Rodiče jsou největší srdíčka

V pátek 26. června jsme společně s kolegyní a školnicí zažily v MŠ Čestice obrovské překvapení. Dostalo se nám velkého poděkování ze strany rodičů budoucích prvňáčků za péči o jejich děti a také za to, že „ s námi mohly jejich děti růst“. Ohromná kytice krásných 19 růží a dárku je pro nás velkým oceněním, kterého si nesmírně vážíme. Vám, rodičům, patří velké poděkování. Jste pro nás „největší srdíčka“ 

Za třídu „Ježků „ Jana Kubešová, Bc. Eva Žejdlová, Stanislava Kozáková

 

Přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách

Vážení rodiče,

provoz MŠ v letních měsících školního roku 2019/2020 bude přerušen od 13. 7. 2020
do 21. 8. 2020. Otevřeno bude opět od 24. 8. 2020.

Mgr. Martina Kalová

Rozloučení s předškoláky

V pátek 12.6.2020 se na školkové zahradě uskuteční Rozloučení s předškoláky. Začátek bude v 16:15 hod. Po slavnostním rozloučení proběhne zábavný program pro děti, který bude placen ze Sdružení rodičů. Drobné občerstvení zajištěno. 

Všechny srdečně zvou učitelky ze třídy Myšek a Ježků

Focení dětí v MŠ

V pátek 5.6.2020 proběhne na školkové zahradě focení dětí. Děti se budou fotit pouze jako třída.
Začátek v 8:00 hod
Cena 30,- Kč

Opětovné otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

od 18.5.2020 se znovu otevírá naše školka. Podrobnější informace k provozu MŠ a čestné prohlášení naleznete v přílohách. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Martina Kalová

Tipy pro rodiče

Paní učitelky z MŠ připravují pro rodiče dětí ze třídy Myšek a Ježků pracovní listy a další materiály k zabavení dětí a procvičování jejich znalostí a dovedností v době, kdy nemohou školku navštěvovat.

Pro Myšky i Ježky - Velikonoční domácí školička
https://drive.google.com/drive/folders/1KvQbQsWGr7Wb169xR6-9F_kMZ8y6i22L

Prac. listy pro předškoláky - 6.4.
https://drive.google.com/drive/folders/164IURzADhKB31o6Chxf5oFglztnpnZbD

Prac. listy pro předškoláky - 13.4.
https://drive.google.com/drive/folders/1fGQSW2RnrEp3SrB6ZqGT0sV8Lz6i4Ous

Pro Myšky i Ježky - Hospodářská zvířata
https://drive.google.com/drive/folders/1KvQbQsWGr7Wb169xR6-9F_kMZ8y6i22L

Prac. listy pro předškoláky - 20.4.
https://drive.google.com/drive/folders/15OpFdr7x4SVl8z2KTaDyOs3jKhkM0IEe

Prac. listy pro předškoláky - 27.4.
https://drive.google.com/drive/folders/1xk_bNVtC6IRarpvxSzMwxNMh4Jr9A0Su

Pro Myšky i Ježky - Čarodějnice
https://drive.google.com/drive/folders/1KvQbQsWGr7Wb169xR6-9F_kMZ8y6i22L

Prac. listy pro předškoláky - 4.5.
https://drive.google.com/drive/folders/17R01SNuZbFt-TRWahME-wZGDl2eXr73z

Pro Myšky i Ježky - Svátek maminek
https://drive.google.com/drive/folders/1KvQbQsWGr7Wb169xR6-9F_kMZ8y6i22L

Pro Myšky i Ježky - Ať si prší!
https://drive.google.com/drive/folders/1KvQbQsWGr7Wb169xR6-9F_kMZ8y6i22L


Příručka o školní zralosti

Chystáme se do 1.třídyChystáme se do 1.třídy

Zápis do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
proběhne podle Opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v období mezi 13. - 15. 5. 2020.

Více informací naleznete v přiložených dokumentech.

Lyžařský kurz
  Po dvouleté přestávce způsobené známou  okolností se nám >>


RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Základní škola
a Mateřská škola Čestice
Čestice 148, 387 19
Zřizovatel: Městys Čestice
Právní forma:
Příspěvková organizace

ID: anhmcjz

IČO: 70940185
DIČ: CZ 70940185

Vedení školy:
ředitelka školy - 776 212 288
zástupkyně - 721 886 178
sborovna - 773 337 455
družina - 773 337 443
účetní školy - 777 126 030

školní jídelna - 773 337 611
mateřská škola - 776 760 088

MŠ - třída Myšky - 773 337 655
MŠ - třída Ježci - 773 337 644

E-mail: zscestice@tiscali.cz

bankovní účty:
174 989 576/0300 (inkasa)
289 850 048/0300 (ŠOP)

NÁSTĚNKA

ŠKOLNÍ POKLADNA

obrázek
ID školy pro registraci: 70940185

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

obrázek

STRAVA.CZ

obrázek
obrázek
Od 6.1.2020 nabízí jídelna možnost odběru obědů pro veřejnost. Přihlašovat se je možné v kanceláři školní jídelny.
Více v sekci Školní jídelna - Formuláře jídelny.

Školní družina

obrázek
Vážení rodiče, kvůli zvýšení bezpečnosti našich žáků vás žádáme, abyste do budovy školy vcházeli jen po předchozí domluvě s vyučujícím.
Domů
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy