logotyp

Historie

Historie školy

U příležitosti padesátého výročí školy v Česticích jsem byl osloven, abych jako pamětník zavzpomínal, jak to všechno začalo.

Po dlouhém plánování bylo konečně rozhodnuto, že Čestice budou mít novou školu.
Dosavadní rozmístění školy ve třech budovách (prostory zámku, fary a staré školy - nynější školka v přírodě) a její sociální zařízení bylo značně nevyhovující.
Hlavní zájem o vybudování měla především obec v čele se starostou - panem Bohumilem Žahourem. Stavba byla zahájena v roce 1963 a trvala dva roky, tedy do roku1965.
V době výstavby jsem působil na postu zástupce ředitele školy. Ředitelem byl v té době Jaroslav Vokoun.
Výstavbu dostal na starost okresní stavební podnik Strakonice pod vedením stavbyvedoucího pana Hejtmánka a stavitele Jana Soukupa. Do projektu stavby byla původně zanesena hlavní budova školy s tělocvičnou, budova kuchyně s jídelnou a domek pro zaměstnance školy (školníka a ředitele). Následně došlo ke škrtům v plánu týkajících se domku a školní jídelny. Díky hlavnímu přívodu el. energie umístěnému ve školní jídelně , tato nemohla být zrušena. Domek se ovšem obhájit nepodařilo. Přesto se nám podařilo získat v areálu ještě jeden objekt. Jedná se o přízemní budovu nad hřištěm, kterou byl podnik nucen vystavět, coby zázemí pro zaměstnance stavby. Mněli jsme zájem na tom, aby tato budova byla kvalitně vystavěna. Chtěli jsme ji po dokončení odkoupit pro školu. To se zdařilo a získali jsme tím prostory, které byly využity pro ubytování učitelů, následně sloužily jako sklad či školní družina.
Stavba si vyžadovala i značné terénní úpravy, neboť celý pozemek se nacházel na skále. Snažili jsme se tedy co nejefektivněji využít veškerého materiálu pro vyrovnání okolí. Velkým úskalím bylo tedy i samotné osázení areálu okrasnými keři a stromy v zahradě. Také hřiště nebylo původně v nynější velikosti. Zvětšovalo se postupným odbourávání skalnatého terénu.
Zpočátku jsme se potýkali také s nedostatkem vody. Školní studna nedokázala zásobit dostatečným množstvím vody. Proto mohu konstatovat, že nová škola byla vlastně hlavním podnětem vybudování obecního vodovodu.
Velkou zásluhu na budování nové školy měli občané obce a především rodiče žáků. Ti nezištně obětovali mnoho ze svého volného času při oplocování areálu, terénních úpravách a pomocných pracích. Jsem velmi rád, že úsilí nás všech přispělo ke zlepšení a zmodernizování podmínek pro tak důležitou věc, jako je vzdělávání dětí.

Josef Čekal

Ohlédnutí za minulými školními roky k 50. výročí školy (2015)

(převzato ze školní kroniky)
Nová ZDŠ Čestice byla slavnostně otevřena v nové budově dne 29. srpna 1965 v neděli. Tohoto otevření se zúčastnilo mnoho lidí z okolí a také významní hosté. Byla předána budova v celkové hodnotě téměř 4 milionů Kč.
Dne 1. září 1965 byla nová škola definitivně otevřena pro výuku. Zahájení zde točila i
Československá televize Praha. Vysílání o ZDŠ bylo pak v televizních novinách. Na ZDŠ bylo v tomto roce 260 žáků a 13 učitelů, 2 družinářky. Z nově ustavených učitelů byl zde Vojtěch Hynek z Hoslovic a Karel Bambas z Němčic. Okolní malotřídky zrušeny v Němčicích, Hoslovicích, Nové Vsi, celý tento obvod přebrala naše ZDŠ, zavedeny autobusy, které děti svážejí a rozvážejí.
Ředitelem školy byl Jaroslav Vokoun, zástupcem ředitele Josef Čekal. Dále zde
vyučovali tito učitelé: Jarmila Kramlová, Miroslava Mužíková, Marie Baštařová, Jaroslava Kaněrová, František Zemek, Jarmila Lískovcová, Miluše Vokounová, Marie Zábranská. Nově byla zavedena funkce skupinové vedoucí PO a tou byla Květoslava Marešová. V tomto školním roce byla nově zřízena družina mládeže. V září zde byla na výpomoc pani učitelka Mikešová, pak nastoupila Stanislava Špačková z Nového Dražejova a od 1. 1. - 30. 6. paní Hynková z Hoslovic.
Osmá a devátá třída po dobu 3 dnů a pionýrská organizace v době volna pomohli při
sklizni brambor JZD Čestice a bylo sebráno školou více než 20 vagonů.
Činnost po stránce sportovní byla pestrá. Škola získala 1. místo na okrese ve čtyřboji
mladších žáků, v kategorii starších jsme obsadili 8. místo. Fotbalová jedenáctka byla též úspěšná.
Na škole byly pořádány přebory školy v lehké atletice.
Škola sehrála též divadelní představení M. Horinové „Zkoušky čerta Belínka" pod vedením paní učitelky Mužíkové.
Byl natřen plot proti reznutí, zřízeno pařeniště, školní pozemek, výsadba stromků a
rybízů, úprava terénu hřiště, fotbalové branky, zavodnění zahrady, lékařská ordinace.
Do stavebnictví odešli 3 žáci, do zemědělství 9 žáků, 1 dívka do kovo, 11 do různých škol, zbytek do různých povolání.
Třídní schůzky se konaly každý měsíc, plenární jednou za dva měsíce. Zrušením
žákovských knížek dosaženo větší účasti na SRPŠ. Předsedou SRPŠ byl zvolen Karel Mrázek, Čestice, parcely.
Vzpomínkou na mého otce bych ukončila toto naše ohlédnutí.
Mgr. Věra Rodová
Základní škola a Mateřská škola Čestice, okres Strakonice, Čestice 148, příspěvková organizace

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy