logotyp

O škole

Vítáme Vás na stránkách Základní školy a Mateřské školy Čestice. Jedná se o komplex budov, který je tvořen budovou základní školy, tělocvičnou a školní družinou, dále pak budovou školní kuchyně s jídelnou. Budova mateřské školy je vzdálena od základní školy 257 metrů. Součástí areálu je pozemek se školní přírodní zahradou, venkovní učebnou - altánem, jezírkem, mlžnou bránou, pozorovatelnou, zahradním domečkem pro venkovní bádání, meteostanicí, vyvýšenými záhony a dalšími naučnými prvky.

Škola rovněž využívá přilehlé fotbalové travnaté hřiště, multifunkční hřiště a dětské hřiště, která jsou majetkem Městyse Čestice. Celý objekt školy je od roku 2002 vytápěn plynem. V roce 2003 prošla celkovou rekonstrukcí školní kuchyně. Budovy mateřské školy a základní školy byly průběžně opravovány. Velké rekonstrukce (výměna oken a zateplení budov) proběhly v průběhu let 2013 - 2016. Od června 2020 do listopadu 2021 se realizovala rozsáhlá přístavba školy. Touto přístavbou vznikly nové prostory k výuce i volnočasovým aktivitám.
Základní škola a Mateřská škola Čestice je součástí veřejného vzdělávacího systému České republiky, který nabízí komplexní propojené vzdělávání od předškolního do základního vzdělávání. Školy na sebe vnitřně navazují a umožňují tak dětem plynulý přesun z nižšího na vyšší stupeň. Jsme venkovská škola vycházející z daného prostředí, která využívá prvky různých alternativních vzdělávacích systémů.
Snažíme se vytvořit takové prostředí, které odpovídá přirozeným vývojovým potřebám dětí. Výuku orientujeme na dovednosti, které vedou děti k samostatnosti, k uvědomění si osobní zodpovědnosti za to, co dělají a k aktivnímu přístupu k životu. Zvláštní důraz klademe na to, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech (co, jak a proč dělat) a aby si uměly v životě jednoduše poradit. Základem jsou pro nás dobré vztahy, respekt k sobě, k ostatním i okolnímu světu.

Základní škola a Mateřská škola Čestice, okres Strakonice, Čestice 148, příspěvková organizace

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy